De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Er verandert veel en daar begeleiden we je goed bij. In onze tweejarige brugperiode (vanaf schooljaar 2024-2025) is ruimte voor het leren studeren en het leren plannen van je schoolwerk. Ook vindt een aantal vakoverstijgende projecten plaats, waarin we oefenen met vaardigheden als samenwerken en presenteren. Dit soort vaardigheden zijn belangrijk voor je ontwikkeling. We nemen met jou de tijd om te ontdekken waar je talenten liggen en op welk niveau (mavo, havo en vwo) jij je het beste verder kunt ontwikkelen. Hierbij word je ondersteund door je mentor en door de docenten die je lesgeven. De KOM-gesprekken in leerjaar 1 en 2 gebruiken we om met jou en je ouder(s)/verzorger(s) stil te staan bij je leerproces.

 

Bekijk hier ons stroomschema