Voor de havo werken we dit jaar nog met jaarlaagcoördinatoren, zij sturen de mentoren aan en de conrector is leidinggevende van de mentoren op de havo. Op de mavo is de conrector leidinggevende van de mentoren en stuurt ze ook aan.