Je kunt je aanmelden voor de brugklas of voor klas 2 of hoger.

Aanmelden brugklas

Je leerkracht in groep 8 bespreekt samen met jou en je ouders naar welke school je wilt gaan. Je leerkracht zorgt daarna voor de aanmelding bij de school van je keuze.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met:
conrector brugklassen mevrouw M. Hagdorn: m.hagdorn@reviusdoorn.nl

Aanmelden voor de brugklas

Aanmelden klas 2 en hoger

Wil je je aanmelden als leerling in klas 2 of hoger, neem dan contact op met de jaarlaagcoördinator:

mavo 2, 3 en 4 De heer G. Vogel  g.vogel@reviusdoorn.nl
havo 2 en 3 Mevrouw K. Kalsbeek k.kalsbeek@reviusdoorn.nl
havo 4 en 5 Mevrouw S. Koefoed s.koefoed@reviusdoorn.nl
vwo 2 De heer F. Veenman f.veenman@reviusdoorn.nl
vwo 3 en 4 Mevrouw E. Schaftenaar e.schaftenaar@reviusdoorn.nl
vwo 5 en 6 De heer J. Hillebrand j.hillebrand@reviusdoorn.nl

In deze documenten vind je meer informatie: