Op deze pagina vind je alle informatie over het aanmelden op het Revius Lyceum Doorn.

Aanmelden brugklas

Weer een stapje verder…

In deze brochure van de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht staat de uitleg over het aanmelden bij de school van jouw keuze. Lees die goed door.

Kort samengevat verloopt de aanmelding als volgt
De basisschool geeft advies en vervolgens bespreek je met je ouders en je leerkracht welk brugklastype het meest geschikt is voor jou. Je ouders ontvangen een toestemmingsformulier voor de aanmelding en geven daarop aan bij welke middelbare scholen je aangemeld moet worden. Dit formulier leveren ze ondertekend in bij de basisschool.  De basisschool meldt jou in de aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart aan op de middelbare scholen van je voorkeur. Dit gebeurt digitaal in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant (OT).

Per brugklastype geldt in de regio Utrecht Zuidoost het volgende aantal:
Vmbo bb/kb/tl:  2 scholen
Havo:               6 scholen
Vwo:                6 scholen

Voorkeurslijst
Je maakt één voorkeurslijst en kunt hiervoor alle scholen met het bijpassende niveau kiezen in de regio. Het is mogelijk om een school buiten de regio Zuidoost Utrecht te kiezen. Dan geldt wel dat deze voorkeur als extra voorkeur wordt toegevoegd en neemt het aantal voorkeur- scholen dus toe.

Zet altijd de school waar je het liefst heen wilt bovenaan.

Als je je aanmeldt voor het Revius Lyceum Doorn dan mag je meerdere keuzes aangeven als dat passend is bij jouw advies. Met een havo-advies kun je bijvoorbeeld als eerste keus havo/vwo-brugklas en als tweede keus mavo/havo-brugklas aangeven. Met een vwo-advies kun je ook meer dan twee keuzes aangeven. Geef je meerdere keuzes aan bij een school, dan telt dat als een aanmelding voor één school.

Op 25 april 2024 krijg je het plaatsingsbericht.

 

Loten?

De afgelopen jaren konden we alle aanmeldingen steeds prima plaatsen in het aantal brugklassen waarvoor we ruimte hebben. We verwachten dat dit ook nu weer het geval zal zijn.

Garanties kunnen we niet geven, omdat we nooit op voorhand kunnen weten hoe de aanmelding per brugklastype uitpakt.

Op het Revius Lyceum hanteren we de volgende voorrangsregels
Als voor een type brugklas onverhoopt toch meer leerlingen worden ingeschreven dan er geplaatst kunnen worden dan hebben alle leerlingen een gelijke kans in de loting voor dat type brugklas, echter met inachtneming van de volgende uitzonderingen:

  • Voor toelaatbare leerlingen geldt dat kinderen met één of meerdere broers en/of zussen die in schooljaar 2023-2024 op het RLD zitten en kinderen van medewerkers van de CVO Groep verzekerd zijn van een plaats.
  • In geval van over-inschrijving voor een type brugklas worden leerlingen die op het moment van aanmelding woonachtig zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug of aan kunnen tonen dat zij per 1 september 2024 woonachtig zullen zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, met voorrang in de loting meegenomen

 

Overige informatie

Mocht je komende zomer verhuizen van elders in het land naar onze regio, neem dan even contact op om af te stemmen over de wijze van aanmelden.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Dan kun je terecht bij onderstaande afdelingsleiders.

 

mavo/havo | mevr. K. van Rijswijk | k.vanrijswijk@reviusdoorn.nl
havo/vwo | mevr. E. van den Brink | e.vandenbrink@reviusdoorn.nl
vwo | mevr. M. Hartog | m.hartog@reviusdoorn.nl