Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig.

Visie op zorg

Zorg is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Zorg waar zorg hoort: in de klas. De mentor is de spil in de zorg en signaleert als er extra zorg nodig is voor een leerling. Hij heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra zorg

Heeft een leerling meer zorg nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het Revius kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op de ondersteuningskaart staat aangegeven wat u kunt verwachten. U vindt daar ook onze externe partners.

Zorgcoördinatoren

Mevrouw Hopman en mevrouw Hartog zijn onze zorgcoördinatoren. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0343 41 21 45.

mevrouw Hopman - h.hopman@reviusdoorn.nl

mevrouw Hartog - m.hartog@reviusdoorn.nl

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. Alkema is onze vertrouwenspersoon. Zij werkt binnen het wettelijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen kunnen bij haar terecht in geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie. Zij helpt direct, serieus en discreet. Mevrouw Alkema is op school te vinden of te bereiken via e-mail: e.alkema@reviusdoorn.nl.

Onder bepaalde omstandigheden kan het beter zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de schoolorganisatie te praten. In dat geval kan de leerling terecht bij mevrouw M. van Gils. Zij is psycholoog en heeft een eigen praktijk in Abcoude.
Haar praktijktelefoonnummer is : 0294 288575
Haar e mail adres is: marionvangils@upcmail.nl

De kosten voor dit bezoek komen voor rekening van de school.

mevrouw Alkema - e.alkema@reviusdoorn.nl

Protocollen en plannen

De GGD voor jongeren in het voortgezet onderwijs

Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren.

Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken in klas 2 en klas 4. Daarbij sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte van de jongere en bij de vraag van ouders en school. Ouders/verzorgers ontvangen vooraf een brief dat de GGD gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren.
Meer informatie over de gezondheidsonderzoeken: www.ggdru.nl/jouwggdklas2 of www.ggdru.nl/jouwggdklas4.

Voor deze onderzoeken zijn wij Nettie Vergeer (uitvoerder onderzoeken klas 2) en Henriët Walet (uitvoerder onderzoeken klas 4), jeugdverpleegkundige GGD regio Utrecht, het gehele jaar regelmatig aanwezig op school.
Loop op deze dagen gerust bij ons binnen als je vragen hebt over bijvoorbeeld uiterlijk, gezondheid, hoe het thuis gaat, vrienden, school, gepest worden, ongelukkig zijn, ongewenste intimiteiten, alcohol, verliefdheid, drugs, enzovoort.
Wij werken samen met Djara Sokal, Jeugdarts in de Bilt. De Jeugdarts wordt betrokken bij ziekteverzuim, maar ook bij o.a. problemen in de ontwikkeling, gedrag, groei, psychosociaal en zintuigen; als het zien en horen. Ook sluit de Jeugdarts aan bij het ZorgAdviesTeam op school.

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar:
• Service Center JGZ 033 – 460 00 46: voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de jeugdarts of verpleegkundige van de school, dit mag ook rechtstreeks via onderstaande mailadressen of telefoonnummers.
• JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.

Contact met de GGD