Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig.

Visie op zorg

Zorg is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Zorg waar zorg hoort: in de klas. De mentor is de spil in de zorg en signaleert als er extra zorg nodig is voor een leerling. Hij heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra zorg

Heeft een leerling meer zorg nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het Revius kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op de routekaart ondersteuning leerlingen (zie lijst met links hieronder) staat aangegeven wat u kunt verwachten. U vindt daar ook onze externe partners.

Zorgcoördinatoren

Mevrouw Hopman is onze zorgcoördinator. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0343 41 21 45.

mevrouw Hopman - h.hopman@reviusdoorn.nl

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. Alkema en de heer W. van Helden zijn onze vertrouwenspersonen. Zij werken binnen het wettelijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen kunnen bij hen terecht in geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie. Zij helpen direct, serieus en discreet. De vertrouwenspersonen zijn op school te vinden of te bereiken op het mailadres dat hieronder genoemd staat.

Onder bepaalde omstandigheden kan het beter zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de schoolorganisatie te praten. In dat geval kunnen leerlingen en/of ouders terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De kosten voor dit bezoek komen voor rekening van de school.

Bij de CVO Groep Zuidoost-Utrecht is gekozen voor Monique van de Graaf als externe vertrouwenspersoon.

Haar telefoonnummer is:  06-28 44 30 84 (gelieve eerst app-bericht te sturen)

Haar e mail adres is: info@hartvoorarbeid.nl

mevrouw Alkema - e.alkema@reviusdoorn.nl

de heer Van Helden - w.vanhelden@reviusdoorn.nl

Protocollen en plannen

De GGD in schooljaar 2020-2021

In klas 2 en in klas 4 worden alle leerlingen door GGD regio Utrecht uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
Voor meer informatie zie de volgende linken:
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-2.html of
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-4.html

Ook leerlingen en ouders van andere klassen kunnen bij de GGD terecht voor vragen over diverse thema’s zoals gezondheid, gevoel, grenzen, gewicht of stress. De jeugdarts kan ingezet worden voor begeleiding bij ziekteverzuim. Daarnaast sluit de GGD aan bij het zorgoverleg op school.

Er kan telefonisch of via de mail contact met ons opgenomen worden.

Ellen van Burken - schoolverpleegkundige


evanburken@ggdru.nl
Telefoonnummer: 06-47836365

Djara Sokal - jeugdarts


dsokal@ggdru.nl
Telefoonnummer: 06-47836449