Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig.

Visie op zorg

Zorg is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Zorg waar zorg hoort: in de klas. De mentor is de spil in de zorg en signaleert als er extra zorg nodig is voor een leerling. Hij heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra zorg

Heeft een leerling meer zorg nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het Revius kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op de routekaart ondersteuning leerlingen (zie lijst met links hieronder) staat aangegeven wat u kunt verwachten. U vindt daar ook onze externe partners.

Zorgcoördinatoren

Mevrouw Hopman en mevrouw Hartog zijn onze zorgcoördinatoren. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0343 41 21 45.

mevrouw Hopman - h.hopman@reviusdoorn.nl

mevrouw Hartog - m.hartog@reviusdoorn.nl

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. Alkema en de heer E. van den Burg zijn onze vertrouwenspersonen. Zij werken binnen het wettelijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen kunnen bij hen terecht in geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie. Zij helpen direct, serieus en discreet. Mevrouw Alkema en de heer Van den Burg zijn op school te vinden of te bereiken via e-mail: e.alkema@reviusdoorn.nl of e.vandenburg@reviusdoorn.nl

Onder bepaalde omstandigheden kan het beter zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de schoolorganisatie te praten. In dat geval kan de leerling terecht bij een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de CVO Groep via telefoonnummer 0343 48 99 11.

De kosten voor dit bezoek komen voor rekening van de school.

mevrouw Alkema - e.alkema@reviusdoorn.nl

mevrouw Hazenbosch - r.hazenbosch@reviusdoorn.nl

Mevrouw R. Hazenbosch

De heer Van den Burg - e.vandenburg@reviusdoorn.nl

Protocollen en plannen

De GGD in schooljaar 2019-2020

In klas 2 en in klas 4 worden alle leerlingen door GGD regio Utrecht uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
Voor meer informatie zie de volgende linken:
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-2.html of
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-4.html

Ook leerlingen en ouders van andere klassen kunnen bij de GGD terecht voor vragen over diverse thema’s zoals gezondheid, gevoel, grenzen, gewicht of stress. De jeugdarts kan ingezet worden voor begeleiding bij ziekteverzuim. Daarnaast sluit de GGD aan bij het zorgoverleg op school.

Er kan telefonisch of via de mail contact met ons opgenomen worden.

Henriët Walet - jeugdverpleegkundige


hwalet@ggdru.nl
telefoonnummer: 06-47836447

Djara Sokal - jeugdarts


dsokal@ggdru.nl
Telefoonnummer: 06-47836449