Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig.

Visie op zorg

Zorg is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Zorg waar zorg hoort: in de klas. De mentor is de spil in de zorg en signaleert als er extra zorg nodig is voor een leerling. Hij heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra zorg

Heeft een leerling meer zorg nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het Revius kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op de routekaart ondersteuning leerlingen (zie lijst met links hieronder) staat aangegeven wat u kunt verwachten. U vindt daar ook onze externe partners.

Zorgcoördinatoren

Mevrouw Hopman en mevrouw Hartog zijn onze zorgcoördinatoren. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0343 41 21 45.

mevrouw Hopman - h.hopman@reviusdoorn.nl

mevrouw Hartog - m.hartog@reviusdoorn.nl

 

Vertrouwenspersoon

Mevrouw E. Alkema en de heer E. van den Burg zijn onze vertrouwenspersonen. Zij werken binnen het wettelijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen kunnen bij hen terecht in geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie. Zij helpen direct, serieus en discreet. Mevrouw Alkema en de heer Van den Burg zijn op school te vinden of te bereiken via e-mail: e.alkema@reviusdoorn.nl of e.vandenburg@reviusdoorn.nl

Onder bepaalde omstandigheden kan het beter zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de schoolorganisatie te praten. In dat geval kan de leerling terecht bij mevrouw M. van Gils. Zij is psycholoog en heeft een eigen praktijk in Abcoude.
Haar praktijktelefoonnummer is : 0294 288575
Haar e mail adres is: marionvangils@upcmail.nl

De kosten voor dit bezoek komen voor rekening van de school.

mevrouw Alkema - e.alkema@reviusdoorn.nl

mevrouw Hazenbosch - r.hazenbosch@reviusdoorn.nl

Mevrouw R. Hazenbosch

De heer Van den Burg - e.vandenburg@reviusdoorn.nl

Protocollen en plannen

De GGD voor jongeren in het voortgezet onderwijs

JGZ-team van GGD regio Utrecht

Aan elke school in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht is een jeugdgezondheidszorgteam van GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en de school kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over gezondheid, leefstijl en gevoelens.

Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien. Dit gebeurt onder meer door het gezondheidsonderzoek in klas 2.

Dit onderzoek richt zich op gezondheid en verschillende leefstijlthema’s zoals weerbaarheid, voeding en beweging. Kijk voor meer informatie over deze gezondheidsonderzoeken op: www.ggdru.nl/jouwggdklas2.

Voor vragen over gezondheid
Voor de gezondheidsonderzoeken is de jeugdverpleegkundige, Henriët Walet, het gehele jaar regelmatig op school aanwezig. Loop ook gerust binnen wanneer je vragen hebt over bijvoorbeeld uiterlijk, gezondheid, thuissituatie, vrienden, school, gepest worden, ongelukkig zijn, ongewenste intimiteiten, alcohol, verliefdheid of drugs. Als het nodig is kunnen we adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is.

Ziekteverzuim
Djara Sokal, de jeugdarts, werkt intensief samen met school, ouders en jongeren op het gebied van ziekteverzuim. Iedereen is wel eens ziek. Dat kan natuurlijk gebeuren. Problematisch wordt het als een jongere langdurig of vaak ziek is. De kans op leerachterstanden, afglijden naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten is dan groter. Bij langdurig of regelmatig verzuim werken school, leerplicht en de jeugdarts samen met de jongere en ouders aan een snelle terugkeer naar school. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld, hierbij wordt gekeken wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Het vroegtijdig reageren op ziekteverzuim is van groot belang. Hoe korter het verzuim, hoe kleiner de leerachterstand en hoe soepeler de terugkeer naar school kan verlopen. Het tijdig inzetten van ondersteuning voorkomt inzet van zwaardere hulp in de toekomst.

De jeugdarts wordt verder betrokken bij problemen in ontwikkeling, gedrag, groei, psychosociaal en problemen bij het zien en horen.

Meer weten?
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar:
T: 033 – 460 00 46

E: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Heb je vragen over ontwikkeling, gezondheid of wil je direct contact met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van school?, Neem dan rechtstreeks contact op met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts via onderstaande mailadressen of telefoonnummers. Of kijk op www.JouwGGD.nl: voor meer informatie over gezondheid, o.a. met chat-mogelijkheid.

Henriët Walet - jeugdverpleegkundige


hwalet@ggdru.nl
telefoonnummer: 06-47836447

Djara Sokal - jeugdarts


dsokal@ggdru.nl
Telefoonnummer: 06-47836449