In augustus 2017 is het nieuwe, duurzame schoolgebouw betrokken. Ook is er een green-team opgericht. Op deze pagina is hierover meer te zien en te lezen.

Greenteam

Met het oprichten van het green-team zetten we opnieuw een stapje op weg naar een duurzame school. In het green-team gaan leerlingen, van brugger tot bovenbouwer, docenten, OOP en schoolleiding samenwerken. Met zijn allen komen we vast en zeker tot onverwachte acties en oplossingen voor nu nog niet zo ECO-vriendelijke problemen. We onderzoeken welke aanpassingen aan het gebouw al zijn gedaan en of hier nog meer rendement uit te halen is. We bekijken welke ideeën uitvoerbaar zijn en op welke wijze. Behalve een duurzamer gebouw, wil het team ook nadenken over verbeteringen in de schoolomgeving en natuurlijk in het gedrag van alle “schoolbewoners”.

Andere thema’s zijn: afvalvermindering, naar géén afval in de toekomst, hoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen aanboren, kunnen we het waterverbruik verminderen of misschien zelfs afvalwater hergebruiken, hoe staat het met de mobiliteit van leerlingen en personeel en kan dat misschien anders, en wat er verder nog op ons pad komt.

Plasticvrij Pledge Challenge

Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026

Een eerste stap is gezet door het team: school doet mee aan de Plasticvrij Pledge Challenge. Dit is een initiatief in het kader van het project Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026 van de groep Goed Volk in Doorn. Meerdere organisaties en instellingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug doen mee. En ook wij hebben beloofd om drie plastic items uiterlijk 2026 uit school te verwijderen en te vervangen door betere alternatieven.

Duurzame energie

De nieuwe school heeft energielabel A+. Op de daken van de school en de gymzalen liggen inmiddels ruim 800 zonnepanelen. Onderstaande film is ten tijde van de bouw met een drone gemaakt en geeft een blik op Zonnepark Revius.

Zonnepark Revius