In de lessentabel staat aangegeven welke vakken er per klas/jaarlaag in welke periode worden gegeven. Periodisering kan gedurende het jaar afwijken van deze tabel. Binnenkort verschijnt hier de lessentabel voor schooljaar 2023-2024.

Lessentabel 2022-2023