In de lessentabel staat aangegeven welke vakken er per klas/jaarlaag in welke periode worden gegeven. Periodisering kan gedurende het jaar afwijken van deze tabel.


Lesopvang
Soms valt er door ziekte van je docent of andere omstandigheden een les uit. We kijken dan eerst of het rooster aangepast kan worden. Lukt dat niet, dan wordt voor de eerste twee leerjaren een vervangingsles ingeroosterd. Je kunt dan zelfstandig aan de slag onder begeleiding.

Lessentabel 2023-2024