In de lessentabel staat aangegeven welke vakken er per klas/jaarlaag in welke periode worden gegeven. Periodisering kan gedurende het jaar afwijken van deze tabel.

Lessentabel