In het communicatieprotocol staat beschreven met welke medewerker ouders voor welke vraag contact op kunnen nemen.
In het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders staat beschreven hoe de school omgaat met de informatieplicht naar beide ouders.

"Goede communicatie tussen school en ouders is van wezenlijk belang bij de begeleiding van leerlingen."