In het communicatieprotocol staat beschreven met welke medewerker ouders voor welke vraag contact op kunnen nemen.

"Goede communicatie tussen school en ouders is van wezenlijk belang bij de begeleiding van leerlingen."