Schooljaar 2019-2020

De klassen 1 t/m 5 werken 20 à 30% van de tijd met een iPad. De iPad is hun eigen bezit en wordt ondersteunend aan de lesstof ingezet. Daarnaast gebruiken leerlingen de normale schoolboeken.

SOMtoday voor ouders

SOMtoday is onze Elektronische Leer Omgeving (ELO)

Iedere ouder een account
• Heeft slechts één van beide ouders accountgegevens, dan staat alleen deze ouder met het (juiste) e-mailadres in het systeem geregistreerd en ontvangt ook alleen deze ouder onze communicatie.
– Het is mogelijk dat we een foutief e-mailadres hebben van de tweede ouder.
• Wilt u een tweede ouder / e-mailadres toevoegen ofwel een foutief e-mailadres laten aanpassen en daarmee persoonlijke accountgegevens ontvangen?
– Stuurt u dan een e-mail naar somtoday@reviusdoorn.nl en vermeld daarin:
naam kind, klas, achternaam en voorletters ouder, de heer / mevrouw, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.

Inloggen
Kunt u niet inloggen of heeft u andere vragen over SOMtoday, dan kunt u mailen naar: somtoday@reviusdoorn.nl

SOMtoday App
• App downloaden op uw mobiel:
Let op dat u de laatste versie (1.3 (44) download uit de Play Store (Android)/App Store (iOS).
• App downloaden op uw iPad:
Een specifieke iPad-versie voor de SOMtoday Ouderapp is er nog niet. U kunt de app wel op uw iPad downloaden en het scherm op ‘2x’ zetten, het ziet er alleen nog niet fraai uit.

E-mailadres of telefoonnummer wijzigen
U beheert zelf uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer en kunt deze zelf wijzigen in SOMtoday.

Leerlingen 18+
Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn wettelijk meerderjarig en hebben het recht om inzage in hun cijfers en absentie af te sluiten voor hun ouder(s). Zij ontvangen bij de start van het schooljaar waarin zij 18 jaar worden, hierover een e-mail. Wij schakelen de toegang alleen uit wanneer een leerling (kort voor of na de verjaardag) daartoe een verzoek stuurt naar somtoday@reviusdoorn.nl