Leerlingen die vanaf schooljaar 2024-2025 bij ons op school komen, maken gebruik van een laptop. Onze huidige leerlingen kunnen gebruik blijven maken van de iPad. Mocht de iPad aan vervanging toe zijn, bekijk dan de mogelijkheden onder het kopje The Rent Company.

Wat gaan de leerlingen doen met de laptop?
In ongeveer 30% van de lestijd wordt met digitale leermiddelen gewerkt. Het ene vak leent zich er beter voor dan het andere. Bijvoorbeeld woordjes leren met StudyGo of Quizlet, een oefentoets met Kahoot of Socrative, een grafiek tekenen met Desmos of een presentatie maken voor een spreekbeurt of Kind-Ouder-Mentor-gesprek. Veel leermiddelen (boeken en werkboeken) zijn digitaal beschikbaar. In Microsoft Teams vinden de leerlingen het lesmateriaal wat de docenten met hen delen. De laptop is ook het apparaat waarmee leerlingen e-mailen, hun cijfers en opgegeven toetsen zien in Somtoday, verslagen maken en digitaal inleveren. Uiteraard zal er ook regelmatig informatie op het internet opgezocht moeten worden. De laptop is daarmee een waardevolle aanvulling in de les.


Onze ICT

Welke laptop moet ik aanschaffen?
Op het Revius Lyceum Doorn gebruiken de leerlingen in de brugklas vanaf aankomend schooljaar een laptop in plaats van een iPad. We raden u aan een goede degelijke laptop aan te schaffen. Zo’n laptop garandeert dat ook in de komende jaren updates geïnstalleerd kunnen worden en dat benodigde apps werken. Wij raden aan om een Windowslaptop aan te schaffen. Wij bereiden onze leerlingen uiteindelijk voor op een vervolgopleiding en een rol in het bedrijfsleven. Daar wordt het meest met Windows en Microsoft 365 gewerkt. Wij werken als school ook met Microsoft 365 en alle medewerkers zijn bekend met Windows. Als wij ergens een handleiding voor maken, zal dit op basis van Windows zijn. Mocht u toch liever een MacBook willen voor uw kind is dit toegestaan, maar weet dan dat we minder ondersteuning kunnen bieden. Met een Chromebook werken staan wij leerlingen niet toe. Heeft uw kind al een laptop? Dan hoeft u uiteraard niet een nieuwe aan te schaffen.


Waarom schaft de school de laptops niet aan om ze in bruikleen te geven?
De school kan de laptops niet aanschaffen voor leerlingen, omdat computers niet onder ‘leermiddelen’ vallen. Het is wel een hulpmiddel om het leren te ondersteunen en aantrekkelijker te maken.

De laptop beperken
Het is mogelijk om als ouder het gebruik van de laptop te beperken, zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de laptop ’s nachts niet gebruikt mag worden, websites met expliciete inhoud niet toegankelijk zijn of dat uw kind zelf apps installeert. U kunt zelfs instellen dat er maar een bepaald aantal uur per dag gegamed mag worden. U doet dit via ‘Accounts’. U zorgt dan dat u zelf een Administratoraccount heeft en daarna maakt u voor uw kind een account aan met minder rechten.

Welke formaat laptop moet ik aanschaffen?
Wij hebben verschillende leerlingen uit onze huidige brug- en tweede klas laten kijken naar een aantal laptops. Zijn gingen in overgrote meerderheid voor het kleinere model! Wij raden u daarom aan een kleine laptop te kopen, met een beeldschermdiagonaal van ongeveer 12”. De laptop moet immers, inclusief beschermhoes, samen met boeken en schriften in de rugtas kunnen en ook op het schooltafeltje passen naast een boek en een schrift. Er zijn zelfs speciale 2-in-1 laptops die ook als tablet gebruikt kunnen worden. Uiteraard bent u vrij zelf een laptop bij een winkel naar keuze aan te schaffen, maar het dient aanbeveling om dit via The Rent Company te doen.

Hulp bij gebruik van de laptop
De school biedt ondersteuning, zoals publicatie van handleidingen, adviezen en lessen in mediawijsheid. Onze IT-afdeling is dagelijks aanwezig om hulp te bieden.


Vragen of opmerkingen over de laptop?
Heeft u vragen of opmerkingen aan ons, dan kunt u deze e-mailen naar: ict@reviusdoorn.nl

The Rent Company

Samenwerking met The Rent Company
De samenwerking met The Rent Company is een service vanuit ons, zodat u niet zelf op zoek hoeft naar een betrouwbare winkel, een goede verzekering (inclusief leenlaptop) en een goede laptopkeuze uit de honderden laptops die te koop zijn. Wij hebben gekeken naar meerdere bedrijven die onderwijslaptops leveren. Hieruit kwam The Rent Company als beste naar voren. Daar de laptop kopen/huren heeft namelijk een flink aantal voordelen. Wij hebben samen met The Rent Company een goede selectie gemaakt van twee stevige Windowslaptops die speciaal voor het onderwijs ontworpen zijn. Dat betekent dat ze een aanraakscherm hebben, tegen een stootje kunnen, redelijk spatwaterdicht zijn en een goede batterijduur hebben. Als u de laptop via The Rent Company koopt/huurt, krijgt u hier gratis een beschermhoes bij gemaakt van plastic uit de oceaan. Omdat een ongelukje in een klein hoekje zit en uw zoon/dochter toch verder moet met haar schoolwerk is de laptop bij The Rent Company altijd goed verzekerd tegen schade en diefstal. Bij problemen krijgt de leerling tijdelijk een leenlaptop. Dit zit allemaal inbegrepen in het zogenoemde Easy4u pakket. Tevens wordt op de laptop, als u deze via The Rent Company koopt/huurt, een aantal toepassingen geïnstalleerd zodat uw kind dat niet zelf hoeft te doen. Bekijk hier de flyer van The Rent Company voor nieuwe leerlingen en bekijk deze flyer voor huidige leerlingen.

Uit welke twee laptops kan ik kiezen bij The Rent Company?
Lenovo 500w Yoga G4 12,2” (maximale resolutie 1920 × 1200)
Wij raden in de eerste plaats deze Lenovo aan. Dit is een zogenaamde 2-in-1-laptop. Deze kan ook als tablet gebruikt worden en heeft een handig formaat. De laptop moet immers samen met andere boeken in de rugtas kunnen en ook op het schooltafeltje passen naast een boek en een schrift. In de tabletstand draait het toetsenbord geheel achter het scherm. Er zit een camera op het toetsenbord zodat er dan ook gemakkelijk ‘handheld’ mee gefilmd kan worden zoals met andere tablets.

Dell Latitude 3450 i3 14” (maximale resolutie 1920 × 1080)
Mocht u of uw kind toch een wat grotere laptop willen dan kunt u deze laptop kiezen. Let op, dit is een standaardlaptop en geen 2-in-1-laptop. Het voordeel van deze grotere laptop is dat de processor sneller is dan die van de Lenovo en dat deze laptop iets meer opslagruimte heeft.

U kunt dit filmpje bekijken om het verschil in formaat wat beter te kunnen inschatten.

Wanneer wordt de laptop geleverd?
De laptops die via The Rent Company gekocht/gehuurd worden, worden voor de nieuwe brugklassers op school uitgeleverd door The Rent Company. Dit heeft als voordeel dat uw kind direct geholpen kan worden bij het voor het eerst opstarten. Dit gebeurt tijdens de introductiedagen. Voor huidige leerlingen wordt de laptop naar het bij de bestelling ingevulde adres gestuurd..

Waar kan ik met vragen over bestellingen, garantie en reparaties terecht?
Wanneer u de laptop via The Rent Company heeft besteld, stelt u alle vragen over uw bestelling aan hen. Wij zijn geen deelnemende partij in uw aankoop. Als tijdens het schooljaar blijkt dat er iets onverhoopt stuk is, kan uw kind met de laptop naar de IT-afdeling van het Revius Lyceum. Hier is een soort servicepunt van The Rent Company. Als de laptop gerepareerd moeten worden, levert uw kind de laptop  in en krijgt direct een leenlaptop mee. Bij reparaties kunt u in het Easy4u ouderportaal de status te zien.

Communicatie / Somtoday voor leerlingen

Microsoft 365
Op het Revius Lyceum Doorn wordt gewerkt met Microsoft 365. Leerlingen krijgen bij ons op school een Microsoft 365 account zodat zij met deze software kunnen werken en kennismaken. Denkt u bijvoorbeeld aan Word, PowerPoint, Excel en Teams. Op een Windowslaptop wordt het officepakket automatisch geïnstalleerd als deze via The Rent Company is gekocht. Als u de laptop ergens anders koopt, kan de leerling zelf het officepakket installeren. Microsoft 365 omvat nog veel meer toepassingen en mogelijkheden.

Somtoday
Naast Microsoft 365 gebruiken we ook Somtoday. Hierin kunnen leerlingen huiswerk, toetsen, cijfers, afwezigheid en soms ook gedeelde documenten van docenten vinden. Somtoday wordt ook gebruikt voor inleveropdrachten. Somtoday kan dan zelfs op Plagiaat controleren!

Inloggen / vragen
Kan je niet inloggen of heb je andere vragen over ICT, vraag het je mentor of een klasgenoot. Je bent uiteraard ook welkom in de ICT-kamer om daar je vraag te stellen.

Somtoday app
Let op, de app heeft beperktere functionaliteit dan de webversie van Somtoday. Deze app is echt ontworpen voor uw telefoon. Gebruik op computers en tablets gewoon de webversie van Somtoday (cvog.somtoday.nl)

Leerlingen 18+
Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn wettelijk meerderjarig en hebben het recht om inzage in hun cijfers en absentie af te sluiten voor hun ouder(s). Wij schakelen de toegang alleen uit wanneer een leerling (kort voor of na de verjaardag) daartoe een verzoek stuurt naar somtoday@reviusdoorn.nl.

Communicatie / Somtoday voor ouders

Het Revius Lyceum Doorn communiceert met en informeert ouders per e-mail over de meeste onderwerpen. Daarnaast kunt u veel gegevens zien binnen uw ouderinlog in Somtoday. Denk aan cijfers, absentie en het huiswerk van uw kind(eren). Hier kunt u ook eventueel uw gegevens, zoals het bij ons bekende e-mailadres en mobiele nummer aanpassen. Daarom is het van groot belang dat u zelf uw gegevens via Somtoday up-to-date houdt.

 • Bent u een ‘nieuwe’ ouder binnen de scholenstichting CVO Groep Zuidoost-Utrecht*, dan gebruiken we het e-mailadres, dat u op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, voor het aanmaken van uw accountgegevens in Somtoday. Ergens in de eerste weken van het schooljaar krijgt u uw inloggegevens ge-e-maild.
 • Bij ‘bestaande’ ouders binnen de scholenstichting wordt uw startende kind toegevoegd aan uw al bestaande Somtoday account.

* Naast het Revius Lyceum Doorn behoren ook het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, Christelijk College Zeist, Christelijk Lyceum Zeist, het Seyster College, Beukenrode onderwijs en VSO De Sprong tot de CVO Groep scholen.

Tips voor Somtoday

 • De app heeft beperktere functionaliteit dan de webversie van Somtoday. Deze app is echt ontworpen voor uw telefoon. Gebruik op computers en tablets gewoon de webversie van Somtoday (cvog.somtoday.nl)
 • Heeft slechts één van beide ouders accountgegevens, dan staat alleen deze ouder met het (juiste) e-mailadres in het systeem geregistreerd en ontvangt ook alleen deze ouder onze communicatie.
 • Wilt u een tweede ouder / e-mailadres toevoegen ofwel een foutief e-mailadres laten aanpassen en daarmee persoonlijke accountgegevens ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar somtoday@reviusdoorn.nl en vermeld daarin: naam kind, klas, achternaam en voorletters ouder, de heer / mevrouw, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.

Inloggen / vragen
Kunt u niet inloggen of heeft u andere vragen over Somtoday, dan kunt u mailen naar: somtoday@reviusdoorn.nl

Handreiking Somtoday

Gebruik ICT-voorzieningen

Deze regeling is opgesteld voor het gebruik van ICT-voorzieningen op school als internet, e-mail, smartphonetoepassingen et cetera.

 • Het Revius Lyceum Doorn staat het niet toe om ICT-apparatuur op school te gebruiken voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud; waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, geluid- of video-opnames met een discriminerende of pornografische inhoud, dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de school zich hiermee niet kan verenigen en/of betrokkenheid van de school bij dit materiaal de eer en goede naam van de school schaadt.
 • ICT-voorzieningen mogen niet gebruikt worden voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een (seksueel) intimiderende inhoud of die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld of bijdragen aan pestgedrag.
 • De docent zorgt voor een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen en open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste en/of onbedoelde site komen.
 • Bij gebruik van e-mail, internet of andere ICT-faciliteiten geldt in zijn algemeenheid dat alle medewerkers worden geacht de professionele afstand tot de leerling te handhaven.
 • Zonder nadrukkelijke toestemming van de docent is het leerlingen niet toegestaan om:
  • geluids- en/of beeldopnamen in de les te maken
  • geluids- en/of beeldopnamen, gemaakt tijdens of buiten de les, te verspreiden
  • film- of foto-opnames te maken van toetsen e.d.
 • Het is niet toegestaan illegale software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor auteursrechten of licenties gelden.

Controle algemeen
Controle op het gebruik van internet- en e-mailfaciliteiten vindt plaats in het kader van de hierboven genoemde uitgangspunten. Om deze controle te kunnen doen wordt op het Revius Lyceum Doorn door de ICT-dienst gebruik gemaakt van content-filtering, toegangsbeperking en gebruikersanalyses.

Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het draadloos netwerk. Deze controle vindt plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

Indien personen of een groep van personen van onrechtmatig gebruik/misbruik van de internet/e-mail/smartphone faciliteiten wordt verdacht, kan in uitzonderlijke gevallen gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle daarop plaatsvinden. De schoolleiding neemt hiertoe het besluit al dan niet in overleg met de plaatselijke politie.

Indien de schoolleiding kennisneemt van onwettig gebruik van internet- en e-mailfaciliteiten, kan de school of haar rechtsvertegenwoordiger aangifte doen bij politie of justitie. Wanneer de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, worden in geval van onwettig gebruik van internet- en e-mailfaciliteiten, ten einde de identiteit van de gebruiker te  achterhalen, de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gebruiker ter beschikking gesteld.

Gedragscode ICT-voorzieningen

Binnen de CVO Groep is er een Protocol ICT, e-mail, internet en social media. Daarin staan afspraken vermeld hoe we binnen de scholen van de CVO Groep omgaan met de digitale aspecten van het onderwijs en de onderlinge interactie tussen medewerkers, leerlingen en ouders.