Waar staat het Revius Lyceum Doorn voor? Wat geeft ons ons bestaansrecht?

Missie

De missie van onze school is als volgt:
Wij willen dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. In een veilige omgeving ontdekken we wie we zijn, wat we kunnen en hoe we van betekenis voor een ander en onze omgeving zijn. Door uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we kennis en vaardigheden aan. Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: we werken en leren ook om plezier te hebben!

Iedereen is welkom op onze open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Dit vertaalt zich ook in de relatie met de ouders:
zij zijn een onmisbare partner in het ontwikkelproces van hun kind.

Het beeld dat hierbij past is het beeld van de Jacobsladder. Jacob droomt van de ladder die op de aarde staat, de top reikend tot aan de hemel, waarlangs engelen opstijgen en neerdalen.
De ladder is een symbool dat zowel in het huidige als toekomstige gebouw terugkomt in een prachtig glas-in-loodkunstwerk.

Eén van onze leerlingen verwoordde het als volgt:
“Jullie houden de ladder vast en wij klimmen omhoog”

Werken en leren dus om je talent te ontdekken, van betekenis te zijn, plezier te hebben en bovenal: om iets te bereiken. De school houdt de ladder vast en de leerlingen klimmen omhoog.

Visie op leren

In onze visie op leren staan drie kernwaarden centraal:
Aandacht
Ambitie
Actief leren
Hieronder werken we deze drie begrippen verder uit.

Aandacht, wij zien elk kind

Wij zorgen voor een leerklimaat waarin leerlingen zich veilig voelen.
Wij dagen elke leerling uit zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
Wij bieden waar mogelijk maatwerk (passend onderwijs) om leren mogelijk te maken.

Ambitie, wij dagen de leerling sociaal én cognitief uit

Wij laten leerlingen nadenken over de wereldreligies, over ‘of’ en ‘wat’ je gelooft en willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de verdraagzaamheid voor elkaar binnen onze maatschappij.
Wij stimuleren, bijvoorbeeld tijdens onze dagopeningen, leerlingen na te denken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij.
Wij helpen leerlingen bij het behalen van optimale resultaten. Gezien hun goede bagage is ons streven dat Revianen op hun eindexamen boven het landelijk gemiddelde scoren.

Actief leren, wij vragen de leerling om actief mee te doen

Onze lessen zijn leerdoelgericht, ordelijk en vragen om een actieve betrokkenheid van de leerlingen.
Wij differentiëren tijdens de les en dagen leerlingen uit om de activiteiten te kiezen die bij hen passen.
Wij zorgen voor een taal- en mediarijke leeromgeving.
Ook na schooltijd nemen leerlingen deel aan leerzame activiteiten voor (en door) leerlingen.
Ons onderwijs verbreedt de blik op de wereld. Het Revius Lyceum zoekt actief naar partnerschap met ouders, onderwijs- en andere instellingen en bedrijven om de leeractiviteiten vorm te geven.