Wat te doen bij afwezigheid?

Ziekte

Als uw zoon of dochter ziek is dient u dit vóór 8.15 uur te melden. Ook leerlingen die 18+ zijn kunnen alleen door hun ouder ziekgemeld worden.
Dat kan door te bellen naar: > 0343-412145

Mocht uw kind meerdere dagen ziek zijn dan vragen wij u dit dagelijks (opnieuw) te laten weten. U hoeft uw kind niet ‘beter’ te melden. Uw melding kan steekproefsgewijs telefonisch worden gecontroleerd.

Bij langdurige ziekte neemt u contact op met de mentor of studiebegeleider van uw kind. In overleg met de mentor en jaarlaagcoördinator wordt bekeken of en hoe de leerling de gemiste lesstof kan inhalen.

Dokter, tandarts, ortho etc.

> plan een bezoek aan een dokter, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut etc. zo veel mogelijk vóór of na de lessen en nooit in een toetsweek.
> Meld het bezoek van te voren bij de conciërge door middel van een briefje.

Vermeld altijd de voor- en achternaam van uw kind, klas, reden, datum en tijdstip van afwezigheid.

Bijzonder verlof

  • Bijzonder verlof (voor bijvoorbeeld een bruiloft) kan aangevraagd worden bij de betreffende jaarlaagcoördinator. Doe dit ruim van te voren.
  • Voor het doen van een rijexamen – niet voor een rijles – wordt voor de duur van het examen verlof verleend.
  • Voor CBR-theoriedagen, dagcursussen voor het bromfietsexamen of andere dagcursussen wordt geen verlof verleend.