Wat te doen bij afwezigheid?

Ziekte

Als uw zoon of dochter ziek is dient u dit vóór 8.15 uur te melden. Ook leerlingen die 18+ zijn kunnen alleen door hun ouder ziekgemeld worden.
Dat kan door te bellen naar: 0343-412145

Mocht uw kind meerdere dagen ziek zijn dan vragen wij u dit dagelijks (opnieuw) te laten weten. U hoeft uw kind niet ‘beter’ te melden. Uw melding kan steekproefsgewijs telefonisch worden gecontroleerd.

Bij langdurige ziekte neemt u contact op met de mentor of studiebegeleider van uw kind. In overleg met de mentor en jaarlaagcoördinator/afdelingsleider wordt bekeken of en hoe de leerling de gemiste lesstof kan inhalen.

Dokter, tandarts, ortho etc.

  • Plan een bezoek aan een dokter, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut etc. zo veel mogelijk vóór of na de lessen en nooit in een toetsweek.
  • Meld het bezoek van te voren bij de conciërge door middel van een briefje.

Vermeld altijd de voor- en achternaam van uw kind, klas, reden, datum en tijdstip van afwezigheid.

Bijzonder verlof

  • Bijzonder verlof (voor bijvoorbeeld een bruiloft) kan aangevraagd worden bij de betreffende jaarlaagcoördinator. Doe dit ruim van te voren.
  • Voor het doen van een rijexamen – niet voor een rijles – wordt voor de duur van het examen verlof verleend. Tijdens toetsweken wordt er geen verlof verleend.
  • Voor CBR-theoriedagen, dagcursussen voor het bromfietsexamen of andere dagcursussen wordt geen verlof verleend.