Hieronder staat informatie over de ouderbijdrage van dit schooljaar.

Ouderbijdrage

Tegemoetkoming studiekosten

De tegemoetkoming studiekosten voor ouders is het kind-gebonden-budget van de Belastingdienst. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Het kind-gebonden-budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het budget wordt in de meeste gevallen automatisch door de Belastingdienst verrekend. Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen staat meer informatie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld je gymdocent op school, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Overleg met je gymdocent of neem contact op met een intermediair. Download alvast de ouderkaart en vul hem in.

Het is ook mogelijk om een aanvraag te doen via de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief en Gezond. Simonetta van den Berg (simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl / 06-30431145).

 Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.