Hieronder staat informatie over de ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022.

Ouderbijdrage 2021-2022

Tegemoetkoming studiekosten

De tegemoetkoming studiekosten voor ouders is het kind-gebonden-budget van de Belastingdienst. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Het kind-gebonden-budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het budget wordt in de meeste gevallen automatisch door de Belastingdienst verrekend. Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen staat meer informatie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Voor sommige ouders is het niet mogelijk om voor hun kind het lidmaatschap of de bijdrage voor sport of culturele activiteiten te betalen. Heuvelrug Sportief en Gezond kan hierin bemiddelen. Zo nodig kan school helpen in het leggen van het contact. Kijk voor meer informatie op: www.heuvelrugsportiefengezond.nl