De ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

Ouderbijdrage 2019-2020

Tegemoetkoming studiekosten

De tegemoetkoming studiekosten voor ouders is het kind-gebonden-budget van de Belastingdienst. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Het kind-gebonden-budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het budget wordt in de meeste gevallen automatisch door de Belastingdienst verrekend. Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen staat meer informatie.