Helaas moeten we melden dat de aangekondigde collegetour met de directeur van het KNMI en de demissionaire minister van onderwijs en wetenschappen niet doorgaat.

De externe partijen hebben aangegeven dat zij niet aanwezig zullen zijn.

Hoewel wij als school alleen ontvangende school zijn en de locatie beschikbaar stellen is een aantal van onze leerlingen en een deel van de docenten zich al wel aan het voorbereiden om op een goede manier aan het debat deel te kunnen nemen.

De keuze van afgelasting ligt niet bij ons maar bij de externe deelnemers.

Namens de schoolleiding,

Frank Veenendaal.