De RDS heeft twee takken: de Revius English Debating Society (REDS) neemt deel aan de Engelstalige debattoernooien MUN en EYP; de Revius Dutch Debating Society doet mee aan Nederlandstalige debatten als het NK Debatteren, Lagerhuis en het VMBO Debattoernooi. Elk van deze toernooien heeft eigen kenmerken die ze onderscheiden van de anderen. Zo is er voor ieder wat wils! En een Reviaan kan zowel meedoen aan een Engelstalig als Nederlandstalig debat, zolang de praktijk het toestaat.

Model United Nations

MUN is een simulatie van de Verenigde Naties die overal in de wereld wordt georganiseerd, door en voor studenten of scholieren. Scholieren uit verschillende landen gaan debatteren over wereldproblemen op de agenda van de VN. Alle conferenties duren een driedaags weekend en de voertaal is Engels. De deelnemers spelen een rollenspel. Ze vertegenwoordigen als diplomaten een natie of een Non-Governmental Organization (NGO) in een nagespeelde vergadering van een commissie van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad of de ECOSOC. Ze onderzoeken een land, verdiepen zich in internationale vraagstukken, debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke en internationale problemen. MUN’s worden elk jaar op talloze plekken gehouden. Dit schooljaar zijn al twee REDS teams naar BonaMUN in Leiden en LMUNA in Arnhem gegaan. In februari zal een team onder leiding van captains Martijn Kartman en Magalie van Exel naar Augsburg (Duitsland) gaan voor MUNAU, en Nini van Lynden en Willem van der Goes nemen een week later hun team mee naar KOPPELMUN in Amersfoort.

European Youth Parliament

EYP is een parlementair debat waarbij het Europees Parlement wordt gesimuleerd. Het is een formeel debat dat in het Engels wordt gehouden. Elk jaar doet de RDS mee met een Preliminary Round, waarbij op één dag zes kant-en-klare resoluties worden behandeld. De beste delegatie wordt geselecteerd voor de driedaagse nationale ronde. Dan worden resoluties door de deelnemers zelf ‘from scratch’ geschreven, zodat de deelnemers meer hun eigen standpunt kunnen verdedigen. EYP is een professioneel maar ontzettend gezellig debat, met veel doorgroeimogelijkheden. Na één deelname kan je je al opgeven als Chairperson of Journalist. Het is een internationale organisatie waardoor je vrienden over heel Europa kan maken en veel verschillende ervaringen kan opdoen. Op 9 december streden acht REDS-leden in Amsterdam voor een plekje in de landelijke ronde. Het team werd niet geselecteerd, maar heeft wel veel geleerd en plezier gemaakt tijdens de debatten!

Nationaal Jeugddebat

Het Nationaal Jeugddebat is een uniek debat dat is gericht op jongeren van vmbo tot vwo, van brugpiepers tot examenleerlingen. Het doel achter het debat is jouw mening en jouw oplossingen voor problemen helemaal zelf aan politici van het moment voor te leggen. Tijdens het debat vorm je teams waar je jouw gedachteflitsen en ingevingen kan uitwisselen met je groep, om vervolgens de andere teams én de politici van jouw provincie te overtuigen. Na de eerste dag zijn er een aantal jongeren die daadwerkelijk naar de Tweede Kamer in Den Haag gaan en daar de regering gaan vertellen waar jíj voor staat. Kortom, een divers debat dat de jeugd een platform geeft. Op 10 november hebben zes enthousiaste Revianen aan de Provinciale ronde, waarbij Carlijne Schuit uit V5B werd geselecteerd om verder te debatteren in de Tweede Kamer!

Nederlands Kampioenschap Debatteren

Het Nederlands Kampioenschap (NK) debatteren is een ontzettend leuk debat waar je debatteert in teams van vier, tegen één andere school. Je zit op volgorde van spreker één tot vier en de eerste spreker van de voorpartij mag het debat openen. Daarna gaat de eerste spreker van de andere partij speechen en naast dat hij een nieuw punt maakt, reageert hij ook op de vorige spreker. Zo gaat het om en om tussen de voor- en tegenpartij, net zolang tot alle sprekers een speech hebben gegeven. De jury bepaalt vervolgens welk team de beste argumenten heeft ingebracht en welke daarbij het best de argumenten van de tegenpartij heeft weerlegd. Het NK is erg leuk vanwege de redelijk informele stijl en doordat je door op te staan (bijna) direct op de andere spreker kan reageren. In november 2017 ging het RDDS team naar Gorinchem. De vier debaters hebben het dit jaar heel goed gedaan maar behoorden helaas net niet tot de top. Het team werd getraind door Benjamin Ducheine en Suze Nijman had dit jaar de mooie kans om captain te zijn van het team.
Via deze video krijg je een beter idee van hoe het debat in elkaar zit!

Unicef Kinderrechten Debat

De organisatie Unicef kwam met het goeie idee dat we kinderen een kans moeten geven om hun mening te mogen geven over kinderrechten die hun aangaan, en hebben organiseren daarom dit evenement. Elke school neemt gemiddeld twee teams van vier leerlingen mee met leerlingen uit zowel vmbo, havo als vwo. Er worden verschillende debatrondes gevoerd tussen de teams en uiteindelijk debatteren de acht beste scholen op Kleine Prinsjesdag in Den Haag. Wat dit evenement zo leuk maakt is dat er absoluut geen debatervaring voor nodig is en het dus erg toegankelijk is. Naast dat er gedebatteerd wordt, wordt er ook een koning/koningin van de jeugd verkozen die op Kleine Prinsjesdag de Troonrede van de jeugd mag voorlezen. Op het Revius zijn we nog bezig met het vormen van een team, maar tot nu toe zal er worden getraind onder begeleiding van Magalie van Exel, Wendy de Jong en Mevrouw Elzinga. Deze video geeft een indruk van het toernooi van afgelopen jaar.

Lagerhuis

De grootste debatwedstrijd van Nederland, Op weg naar het Lagerhuis, is een debat dat veel variatie biedt en ervoor zorgt dat jongeren nog bewuster worden van de samenleving, zodat ze hierover hun mening kunnen formuleren. Het debat moedigt de deelnemende leerlingen aan maatschappelijke kwesties vanaf verschillende kanten te bekijken. Gedurende het debat wordt toegewerkt naar de bekende tv-finale in het voorjaar. De wedstrijd heeft veel verschillende aspecten, zoals één-op-één debat, een voor-tegen debat, en een debat waarbij de rollen na 10 min 180 graden draaien. Dit zorgt ervoor dat het energiek is en zéker niet saai. Twee verschillende teams strijden voor de prijs. Op 16 februari 2018 gaat de RDDS onder leiding van oud-President Benjamin Ducheine de eer verdedigen in de provinciale ronde.

VMBO Debattoernooi

Het VMBO Debattoernooi is een landelijk debattoernooi speciaal voor vmbo-leerlingen en bestaat sinds 2008. Er wordt een speciaal debatformat gebruikt, Freeze & Go. Twee teams van vijf sprekers verdedigen hun standpunt over een stelling. Dat gebeurt in drie fasen, waarin iedereen aan het woord komt. Het debat wordt afgesloten met een conclusiespeech en het oordeel van de jury. Het doel van het toernooi is het oefenen en verbeteren van spreek- én luistervaardigheden. Elk jaar doen er meer dan 40 debatteams uit heel Nederland mee. De volgende editie vindt plaats op vrijdag 16 maart 2018, voor de derde keer op gastschool PSG in Purmerend. De RDDS zal weer proberen een team af te vaardigen.