Op het Revius Lyceum kun je Nederlandstalig of tweetalig vwo volgen. Je kunt kiezen voor atheneum en gymnasium. De opleiding duurt zes jaar en met een vwo-diploma  kun je door naar de universiteit. De letters vwo staan voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met wetenschappelijk onderwijs wordt de universiteit bedoeld. Het vwo-onderwijs richt zich op nieuwsgierige leerlingen, die houden van uitdagingen en open staan voor alles wat er in de wereld gebeurt. Voor zulke leerlingen valt er op het Revius veel te leren, te ontdekken en te doen.

 

Atheneum

Wie in de H/V-klas begint kan in de 2e klas naar het atheneum. Wie in de brugklas direct op het vwo begint kan naar: het tweetalig atheneum, het tweetalig gymnasium of het Nederlandstalig vwo (met Latijn in klas 1). Het atheneum is zonder klassieke talen, het gymnasium is met klassieke talen.

Naast de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) profielvakken. De profielen op het vwo zijn natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij en cultuur & maatschappij. Naast de vakken die bij een profiel horen, kun je ook eindexamen doen in keuzevakken zoals filosofie, tekenen en kunstgeschiedenis, muziek, Spaans, wiskunde D, Natuur Leven en Technologie (NLT). In de bovenbouw van het tto, krijg je ook de vakken IB-English (International Baccalaureate) en Global Perspectives.

Leren doen je op school, in de lessen, uit de schoolboeken, individueel, maar ook in samenwerking met klasgenoten. Daarnaast heb je ook huiswerk. Ook trekken we er met regelmaat op uit: er zijn door de leerjaren heen verschillende excursies, bijvoorbeeld naar het oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon, naar het Rijksmuseum voor Oudheden, of naar het planetarium in Artis. Ook zijn er projecten die je meer leren over de wereld om je heen. Het doel is dat je een open, kritische en creatieve manier van denken ontwikkelt.

Naast alle kennis die je opdoet op school, vinden we persoonlijke vorming ook heel belangrijk. Daarbij leren we je steeds zelfstandiger te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.

Gymnasium, wat is dat eigenlijk?

Houd je van verhalen met verschrikkelijke monsters, dappere helden en machtige goden? Vind je het leuk om een nieuwe taal te leren? En lijkt je het interessant om na te denken over de vraag hoe taal werkt? Wil je graag weten waarom de wereld om ons heen geworden is zoals die is? Dan is het gymnasium iets voor jou!

In de brugklas begin je met het vak Latijn. Je maakt kennis met de Romeinse goden en leert een aantal mooie mythes kennen. Daarnaast leer je vertalen om deze verhalen in het Latijn te lezen. In de tweede klas kom je in aanraking met een geheel nieuw alfabet bij het vak Grieks. Het alfabet van de Grieken is namelijk heel anders dan dat van ons. Bij Grieks leer je hoe de oude Grieken dachten over het ontstaan van het begin van de aarde, maak je kennis met gekke filosofische theorieën en lees je verhalen over helden als Odysseus, Achilleus en Theseus.

Aan het eind van de derde klas kun je doorgaan met één van de twee of beide klassieke talen. In de bovenbouw lees je teksten over mythes, filosofie en geschiedenis die door belangrijke Griekse en Romeinse schrijvers geschreven zijn. Ook staan we stil bij de vraag wat de Grieken en Romeinen zelf vonden van deze verhalen en wat wij er nu nog van kunnen leren.

Naast  de lessen organiseren we ook een aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks een gymnasiumdag, waarop we de hele dag dingen doen die met de Oudheid te maken hebben. Daarnaast gaan we in de derde klas naar de voormalige Romeinse stad Xanten en is er in de vijfde klas natuurlijk de Romereis. Voor veel leerlingen is dit het hoogtepunt van hun gymnasiumopleiding.

Plusprogramma

Als het bij je past, is er nog een aantal mogelijkheden om je breder te ontwikkelen. Zo kun je certificaten voor je Engels (Cambridge), Frans (DELF), Duits (Goethe) en Spaans (DELE) halen. Ook kun je modules volgen voor bijvoorbeeld psychologie, kunst etc. Je kunt ook deelnemen aan de ondernemersklas.Voor de bèta’s leerlingen die zich graag verder willen ontwikkelen in de exacte vakken zijn er verdiepingsmodules. En ben je alvast nieuwsgierig naar de Universiteit? Met U-Talent volg je daar alvast wat lessen. Ook kun je jouw vaardigheden trainen als redacteur van de schoolkrant of als lid van het Revius debatteam. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat jij als vwo’er op het Revius jouw talenten ontwikkelt.

Hieronder zie je het stroomschema van het onderwijs op het Revius.