Tweejarige brugklas

Op het Revius Lyceum Doorn geven we leerlingen de ruimte om te leren en te groeien. We vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende tijd en gelegenheid krijgen om uit te vinden welke leerroute richting een diploma het best bij hen past. Daarom werken we met een tweejarige brugklas, waarin we samen met leerlingen en ouders dus twee jaar de tijd hebben om te ontdekken welk vervolg het best past bij capaciteiten, vaardigheden, interesses en motivatie. In principe blijven leerlingen twee jaar bij elkaar, tenzij de ontwikkeling aanleiding geeft tot tussentijds wisselen van brugklastype.

Instroom in de brugklas

We hebben verschillende brugklastypen, waaronder twee zogenaamde ‘brede brugklassen’ (mavo/havo en havo/vwo). Plaatsing van leerlingen doen we in goed overleg met de collega’s van de basisschool via een ‘warme’ overdracht en op basis van het onderwijskundig rapport.

Brugklastype Advies basisschool Leerroute
mavo/havo vmbo g/tl – vmbo tl/havo – havo Leerroute mavo

Leerroute havo

havo/vwo

 

havo – havo/vwo – vwo Leerroute havo

Leerroute vwo atheneum

atheneum vwo Leerroute vwo atheneum
gymnasium vwo Leerroute vwo gymnasium
tto atheneum vwo Leerroute vwo tweetalig atheneum
tto gymnasium vwo Leerroute vwo tweetalig gymnasium

 

Aan het einde van leerjaar 2 nemen we een besluit over plaatsing in de uiteindelijke leerroute.