De I-uren zijn voorlopig vernoemd naar NPO-uren.

De I staat voor ‘inloop’ en NPO staat voor ‘Nationaal Programma Onderwijs’, dit NPO is extra geld om corona-achterstanden aan te pakken.

Je hoeft je niet meer digitaal op te geven voor een NPO-uur.
Laat in de les of via e-mail je docent weten dat je van plan bent om te komen.

Wil je naar een NPO-uur van een docent waar je zelf geen les van hebt?
Dat is prima! Zoek de betreffende docent even op op school, of stuur hem/haar een e-mail.

Hulp nodig? Vraag het je mentor of vakdocent

Zij kunnen in de roosters van collega’s kijken wie wanneer NPO-uur geven.