Binnen het Revius is er ook een afvaardiging die de leerlingen vertegenwoordigd. Dit doen we met o.a. klassenvertegenwoordigers, dit zijn twee leerlingen uit iedere klas in de brugklas is dit 1 per klas) . Deze leerling wordt vertegenwoordigd kiest uit iedere klas twee klassenvertegenwoordigers (uit de brugklas 1 per klas) die twee keer per jaar onder leiding van de jaarlaagcoördinator/afdelingsleiders in de monitorgroep meepraten) over schoolzaken die op dat moment actueel zijn. In de twee andere periodes wordt er door de jlc’s/afdelingsleiders met de leerlingen samen een leerlingenarena georganiseerd waarin iedere jaarlaag vertegenwoordigd is. Er kan hierbij gekozen worden voor bijvoorbeeld een brugklasarena, een onderbouwarena en een bovenbouwarena, maar ook voor een mavo-havo of vwo-arena. De jlc’s/afdelingsleiders besluiten dit na onderling overleg.

Leerlingenraad
Eén klassenvertegenwoordiger van iedere jaarlaag neemt plaats in de leerlingenraad (eventueel bij toerbeurt). De rector overlegt zo’n vijf – zes keer per jaar met deze leerlingen.
Zij overlegt het liefst met een zo’n breed mogelijk afvaardiging dus 10 – 15 leerlingen is geen probleem (integendeel). Uit elke klas nemen twee leerlingen vier keer per jaar deel aan gesprekken met de jlc/afdelingsleider. Ze doen dat samen met leerlingen uit de parallelklassen. Ieder die dat aanspreekt, kan zich hiervoor opgeven. Je voert de gesprekken op persoonlijke titel, maar je kijkt wel wat er in je klas leeft. De jlc/afdelingsleider nodigt deze monitorgroep uit. Beide partijen dragen thema’s aan.