Thuis of in de kluis – Een smartphonevrije school

De overheid heeft besloten om per 1 januari 2024 de smartphone op middelbare scholen in de les te verbieden. De afgelopen maanden hebben wij verschillende stappen ondernomen om tot een beleid te komen voor onze school.

Naar aanleiding van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, onderzoek naar keuzes die vergelijkbare scholen maken op dit gebied, gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij vanaf 1 januari 2024 een smartphonevrije school zullen zijn. Dit beleid is zorgvuldig tot stand gekomen en is goedgekeurd door de MR. Op dinsdag 12 december hebben wij de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte gesteld.

Thuis of in de kluis
In de praktijk betekent dit nieuwe beleid dat de leerlingen met ingang van 1 januari 2024 geen smartphone bij zich mogen hebben in de school. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) het prettig vind(en) om onderweg tussen huis en school bereikbaar te zijn, is het toegestaan voor leerlingen om de smartphone – op eigen risico – in hun eigen kluis te bewaren. Mochten er leerlingen zijn die nog geen kluisje hebben, dan is dat nog te regelen via de conciërge. Leerlingen die om medische redenen de beschikking moeten hebben over hun smartphone, kunnen via de zorgcoördinator vragen om een uitzondering op deze regel. We hebben besloten om het schoolplein buiten de nieuwe regels te laten vallen. De voornaamste reden hiervoor is dat het beleid in deze vrije ruimte lastig te handhaven is.

Vertrouwen
Wij realiseren ons dat we allemaal aan dit nieuwe beleid zullen moeten wennen. We hebben er vertrouwen in dat we het nieuwe telefoonbeleid met elkaar op een prettige manier kunnen naleven en dat het de sfeer op school ten goede zal komen.