Een junior-mentor assisteert de brugklasmentor bij de organisatie en begeleiding van een brugklas. Nieuwe leerlingen zitten vol vragen, waar Revianen goed bij kunnen helpen.
De junior-mentor is samen met de mentor het aanspreekpunt voor bruggers o.a. in de pauze. Hij helpt ook met (het voorbereiden van) het brugklaskamp, mentoractiviteiten,
Sinterklaas, het klassenfeest en is aanwezig bij I-uren en mentor- of studielessen. In mei 2023 start de werving in de klassen M3, H4, V3 en V4. Alleen zij kunnen zich inschrijven; er volgt een sollicitatieprocedure. Het junior-mentoraat start in het schooljaar daarop.