Het Green-team houdt zich bezig met het nog duurzamer maken van onze school en haar bewoners. Zodat ook jullie, jongeren van nu, straks in een schone omgeving kunnen leven. We gaan onderzoeken hoe duurzaam het schoolgebouw al is en of er nog wat te verbeteren valt. We bekijken welke ideeën uitvoerbaar zijn en hoe. Behalve een duurzamer gebouw, denkt het team ook na over wat beter kan in de omgeving van school en natuurlijk in het gedrag van de “schoolbewoners”.

 

Andere thema’s waar we mee bezig gaan, zijn:

  • Het verminderen van de berg afval op school, naar géén afval in de toekomst!
  • Hoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen aanboren?
  • Kunnen we ons waterverbruik verminderen of misschien zelfs afvalwater hergebruiken?
  • Hoe staat het met vervoer van huis naar school en terug van leerlingen en personeel en kan dat misschien anders?

En wat er verder nog op ons pad komt.