Het Revius Lyceum in Doorn heeft reeds twee vignetten van de Gezonde School behaald. Hiermee laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo werken wij o.a. samen met Chanine Brouwers, adviseur Gezondheidsbevordering GGD regio Utrecht en met Susan Meijburg Functionaris Gezondheidsbevordering Seksuele Gezondheid
GGD regio Utrecht.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl. Om dit te realiseren werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met het streven naar gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl wél vanzelfsprekend is.

Bovendien heeft onze school speciale aandacht voor het thema Roken, alcohol- en drugspreventie en Relaties en seksualiteit. Voor beide thema’s zijn de certificaten behaald. Daarnaast zijn we ook bezig met het thema Welbevinden waar nog geen certificaat voor aangevraagd is.

Voor de thema’s Roken, alcohol- en drugspreventie en Relaties en seksualiteit zijn er diverse activiteiten binnen de jaarlagen. Voorbeelden zijn de preventie lessen over middelen in het mentorprogramma voor de onderbouw en bovenbouw, schooltheater en voorlichtingslessen van de specialisten buiten school zoals de lessen van Pretty Woman & Best Man.

Daarnaast staat op de site het protocol voor Roken, alcohol- en drugspreventie waar u precies kunt lezen welke regels wij hanteren bij vermoeden of signalering van middelen gebruik

Deze activiteiten zijn ook geborgd in het schoolbeleid.

Directeur mevrouw Eline Grammatikas is trots om een Gezonde School te zijn. “Op de gevel van onze school hangt de plaquette met het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen die onze school bezoekt zien dat er structureel wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl!”

 

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen specifiek over het programma op het Revius Lyceum Doorn dan kunt u de mail richten aan de coördinator Gezonde School mevrouw Karin Kalsbeek, k.kalsbeek@reviusdoorn.nl.