Latijn

Wist je dat allemaal woorden die dokters gebruiken uit het Latijn komen? Als je Latijn kunt – en in de tweede klas komt daar Grieks bij – dan begrijp je veel beter waar onze cultuur, onze ideeën en de Europese talen vandaan komen. Dit leer je allemaal op het gymnasium.

Er zijn twee brugklassen waar je Latijnse lessen volgt: een tweetalige klas gymnasium (tto) en een Nederlandstalige gymnasium/atheneumklas. In deze Nederlandstalige brugklas krijg je het hele jaar Latijn. Daarna maak je de keuze of je doorgaat met het gymnasium of met het atheneum.

Grieks

In het begin ken je nog niet zoveel Griekse woorden, daarom lezen we eerst nog in het Nederlands over de spannende avonturen van de Griekse en Romeinse goden en godinnen. Als je er genoeg van af weet, ga je zelf je klasgenoten daarover iets vertellen: mythe melden noemen we dat. In de
tussentijd leer je Griekse woorden en vertaal je eenvoudige mythologische verhalen uit het Grieks naar het Nederlands. En natuurlijk leer je veel over het leven in de tijd van de Grieken en je gaat zelf op onderzoek uit. En om echt het gevoel te krijgen hoe het er in de oudheid aan toe ging, gaan we naar het Archeon in Alphen aan de Rijn.

Klassieke Dagen

Niet alleen tijdens de lessen ben je bezig met Grieks en Latijn, maar ook bij andere vakken. In de tweede en derde klas houden we de ‘Klassieke Dagen’, hier doen ook docenten van andere vakken aan mee. Bij muziek staan we stil bij oude teksten die in het Latijn werden gezongen. Bij beeldende vorming kijken we naar architectuur in de Oudheid en naar hoe beelden werden gemaakt. Boeiend is bijvoorbeeld ook dat de Romeinen al goed werkend geschut hadden. Bij natuurkunde kijken we hoe ze dat voor elkaar kregen. Verder maken we een fietstocht langs een stukje van de Limes, dat is de versterkte grens van de Romeinen. Die ligt bijvoorbeeld in de buurt van Wijk bij Duurstede.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je al aardig Grieks en Latijn lezen en ben je veel bezig met vertalen. In klas 4 kies je of je doorgaat met één of beide klassieke talen. Maar dat niet alleen! Elk jaar bezoeken we een theaterstuk uit de klassieke oudheid en als klap op de vuurpijl gaan we in de vijfde klas op excursie naar Rome!

Uiteindelijk doe je in de zesde klas examen. Bij het Centraal Examen wordt elk jaar een schrijver vastgesteld die bestudeerd moet worden. Je verdiept je dan volledig in de schrijver zijn werk. Sommige van deze filosofische teksten kom je later weer tegen in je vervolgopleiding; handig om deze alvast te kennen!