Bèta-excellent is er voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken op het brede vlak van biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Als je meedoet besteed je zo’n 1 à 2 uur per week aan projecten over bijvoorbeeld het bewijs van de stelling van Pythagoras, het bouwen van vliegtuigen, de kennis van hersenen, het programmeren van robots en over schoon drinkwater. Dat is natuurlijk leuk, maar het levert je ook een aantekening op bij je diploma waarmee je een streepje voor hebt bij je vervolgopleiding! We vinden het ook leuk als je zelf met een onderzoek komt dat je graag zou willen doen! Bèta-excellent staat open voor alle leerlingen van mavo, havo of vwo van klas 1 t/m 6. De voorwaarde is dat je op overgaan staat en een 7 of hoger voor de bètavakken samen. De openingsbijeenkomst is op 30 oktober 2018. Opgave en informatie bij de mevrouw A. Wammes.
Bekijk ook:

Promofilm bèta-excellent