Vanuit het ministerie van onderwijs ligt er een opdracht om burgerschap en digitale geletterdheid te integreren in, zowel het voortgezet als het primair onderwijs. Het ministerie onderzoekt op dit moment hoe de huidige kerndoelen (zie fig 1.) bijgesteld moeten worden.

Figuur 1 Vier domeinen bij digitale geletterdheid  bron: SLO

Afgelopen jaar hebben wij met de werkgroep digitale geletterdheid op het Revius onderzocht hoe het gesteld is met de vaardigheden van de leerlingen en hoe wij ons aanbod daarin moeten aanpassen. We hebben ons met name gericht op de digitale basisvaardigheden en mediawijsheid van leerlingen.
In de latere jaren in de bovenbouw hebben de leerlingen een aardige ICT-basisvaardigheid ontwikkeld. Dit is meer impliciet gebeurd dan dat ze dit gestructureerd aangeboden hebben gekregen. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zowel in het primair onderwijs als op het Revius de nodige lessen hebben gehad over mediawijsheid. Ze leerden hier hoe ze met elkaar op het internet om moeten gaan en wat wel en niet betrouwbare bronnen zijn.
Ook hebben de meeste leerlingen thuis veel ondersteuning gehad hoe ze zich moeten verhouden in de digitale wereld. Hierbij wordt de omgang met geld en social media veel genoemd. Ouders kijken mee, helpen met het maken van de juiste beslissingen en bieden oplossingen bij online problemen.
Zowel leerlingen en docenten geven aan dat het vinden van echt betrouwbare bronnen soms een opgave is voor leerlingen. Ook laten leerlingen zich verleiden tot online gamen, social media en winkelen als hier niet duidelijk op gestuurd wordt. Tevens zijn leerlingen niet heel bewust waar hun gegevens naartoe gaan en wat websites of apps met deze gegevens kunnen en doen. Enkele leerlingen zetten zelf social media in voor  eigen (commerciële) doeleinden.

Met de resultaten van het onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat ICT-basisvaardigheden in de onderbouw meer structureel moeten worden aangeboden. En dat leerlingen op projectbasis meer facetten van mediawijsheid onder de aandacht moeten krijgen. Hiervoor is een leerlijn met onderwerpen opgezet met behulp van de input van de stichting leerplan ontwikkeling (SLO). Met de invoering van de 2-jarige brugklas en overgang naar het gebruik van laptops gaan we proberen de leerlingen sneller een hogere ICT-basisvaardigheid te geven en meer mediawijs te maken.

SLO, (z.d.).  Digitale geletterdheid geraadpleegd 28 juni 2024 van