Het Revius Lyceum Doorn volgt de adviezen van het RIVM op. U kunt op de site van het RIVM steeds de laatste ontwikkelingen lezen.

nieuwe richtlijnen en regels voor examens en onderwijs

Vandaag hebben de ministers Slob en Van Engelshoven besloten om de Centrale Examens dit jaar te schrappen. De leerlingen zijn geslaagd als zij op basis van de eindresultaten van hun schoolexamen geslaagd zijn. Op grond daarvan wordt het diploma uitgereikt dat daarmee ook een volwaardig diploma is om in het vervolgonderwijs in te stromen.

De scholen hebben een uitzonderingspositie voor wat betreft de aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart 2020 als het gaat om het onderwijs aan examenleerlingen. Daarmee is het mogelijk om schoolexamens af te nemen rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Wel wordt gevraagd om de schoolexamens zo mogelijk op afstand af te nemen, als dat niet mogelijk is dan kan dat op school.
De scholen krijgen door het wegvallen van het Centraal Examen nu de tijd tot 6 juni 2020 om de schoolexamens af te ronden.

Het Revius gaat deze nieuwe situatie bestuderen en gaat de schoolexamens zo mogelijk opnieuw plannen. Dat zal per per opleiding en per vak verschillend zijn.

De examenleerlingen krijgen na de afronding van het schoolexamen in juni nog de mogelijkheid voor een herkansing als zij op grond van de resultaten van het schoolexamen niet zijn geslaagd. Hoe die herkansing er uit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk. De scholen krijgen daar later nog richtlijnen over.

Alle informatie is vooral gericht geweest op het onderwijs aan examenleerlingen. Hoe zit het met de overige leerlingen? Daar krijgen scholen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 6 april meer informatie over. Tot die tijd wordt het onderwijs op afstand voortgezet.

Alle leerlingen van het Revius en hun ouders worden steeds per e-mail op de hoogte gehouden van de voor hen geldende aanpassingen in het onderwijs en de afname van toetsen.