Het Revius Lyceum Doorn volgt de adviezen van het RIVM op. U kunt op de site van het RIVM steeds de laatste ontwikkelingen lezen.

richtlijnen en regels voor examens en onderwijs

De ministers Slob en Van Engelshoven hebben besloten om de Centrale Examens dit jaar te schrappen. De leerlingen zijn geslaagd als zij op basis van de eindresultaten van hun schoolexamen geslaagd zijn. Op grond daarvan wordt het diploma uitgereikt dat daarmee ook een volwaardig diploma is om in het vervolgonderwijs in te stromen.

De examenleerlingen krijgen na de afronding van het schoolexamen in juni nog de mogelijkheid voor een herkansing als zij op grond van de resultaten van het schoolexamen niet zijn geslaagd. Hoe die herkansing er uit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk. De scholen krijgen daar later nog richtlijnen over.

Alle informatie is vooral gericht geweest op het onderwijs aan examenleerlingen. Hoe zit het met de overige leerlingen? In ieder geval tot 1 juni wordt het onderwijs op afstand voortgezet. Hoe we daarna verder gaan met het onderwijs is afhankelijk van nieuwe berichten van de overheid.

Alle leerlingen van het Revius en hun ouders worden steeds per e-mail op de hoogte gehouden van de voor hen geldende aanpassingen in het onderwijs en de afname van toetsen.