Tto Visiatie 11 maart

De inspectiecommissie van het Nuffic heeft het tto op onze school afgelopen woensdag 11 maart ‘con amore’ goedgekeurd. Wij vertalen dit  als ‘uitstekend’ omdat wij op alle onderdelen met een dikke plus werden beoordeeld.

Complimenten

Er werden veel complimenten uitgedeeld, o.a. op het gebied van resultaten Engels aan het eind van tto, taalontwikkeling in het algemeen,  activerende werkvormen, debating en wereldburgerschap.

De commissie sprak haar waardering uit voor de KOM-gesprekken en de persoonsontwikkelingsmodellen voor tto, taaldidactiek (CLIL) en intervisie. Ook vindt de commissie dat er een goede koppeling is gemaakt met TTO 2.0, ofwel tto ‘nieuwe stijl’ (met nadruk op Burgerschap en Persoonsontwikkeling).

De vele tto-activiteiten blijken “goed geregeld en geborgd” te zijn en het tto-taalbeleid heeft ‘een brede werking over de hele school”.