Op het Revius Lyceum wordt voor bovenbouwleerlingen (M4, H4/5, V4/5/6) een training aangeboden om te leren omgaan met vormen van schoolstress als faalangst en examenvrees.

Voor wie, wanneer en aanmelden

Voor wie is deze training bedoeld?
Iedereen heeft wel eens last van extra stress voor een opdracht of toets op school. En een beetje spanning is ook nodig omdat je je daardoor juist beter kunt concentreren en presteren.
Bij faalangst, of stressklachten die ook bij gewone huiswerkopdrachten of toetsen optreden, is
dat juist niet het geval. De spanning loopt te hoog op en maakt dat je onder je mogelijkheden
kunt gaan presteren waardoor je minder goede cijfers haalt, of dat je last hebt van
concentratieproblemen bij het leren en maken van de opdrachten. Sommige leerlingen hebben
daardoor de neiging om hun werk voor zich uit te schuiven en uit te stellen. Andere leerlingen
blijven leren, leren, leren, en durven zich nauwelijks meer tijd te gunnen voor ontspanning.
Veel leerlingen met deze stressklachten hebben ook last van allerlei lichamelijke klachten
zoals meer dan gebruikelijk zweten, slecht slapen, (over-)vermoeidheid, geen honger hebben
of juist extra gaan eten/snoepen, hoofdpijn of last van een black-out.

Examenvrees steekt vooral de kop op in het examenjaar. Het ligt voor de hand dat wanneer je
je hele schoolloopbaan al last hebt gehad van faalangst en schoolstress, je nu ook last van
examenvrees kan hebben. Zelfs al heb je eerder een training gevolgd hoe je hier beter mee om
kan gaan, kunnen de klachten als gevolg van de examendruk weer terugkomen. Typerend
voor examenvrees is echter, dat het als gevolg van de druk van de komende examens, ook
leerlingen treft die nooit eerder sporen van schoolstress hebben vertoond.

Wat biedt de training ‘Faalangst’?
De training biedt je een mogelijkheid om faalangstige gevoelens en schoolstress beter het hoofd te bieden. In deze training leer je hoe je je op de juiste momenten kunt ontspannen. Ook wordt geleerd dat het denken veel te maken heeft met hoe je je voelt en het gedrag dat je vertoont (bijvoorbeeld uitstellen). Verder kunnen de stressklachten verminderen doordat je inzicht krijgt in de oorzaken van schoolstress en door extra informatie over bijvoorbeeld hoe je effectief kunt studeren.

Wanneer?
De training wordt twee keer per jaar gegeven in de vorm van een workshop van zes bijeenkomsten van 1,5 uur. Er kunnen maximaal zes leerlingen aan een training deelnemen.

De data voor periode 2 zijn:

l. Woensdag 21 november
2. Woensdag 28 november
3. Woensdag 5 december
4. Woensdag 12 december
5. Woensdag 19 december
6. Woensdag 9 januari

We starten om 15.40 tot +/¬- 17.00 uu.
De training vindt plaats in lokaal 2.14.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden in overleg met je studiebegeleider, of je kan jezelf rechtstreeks aanmelden om een training te volgen bij Mercedes Nieto: M.nieto@reviusdoorn.nl .