Op 23 februari jl. vonden de voorrondes (regional rounds) van de GNE Speaking Awards plaats, voor de regio Utrecht op het Cals College in Nieuwegein. De GNE Awards zijn twee wedstrijden voor studenten en leerlingen van 16 tot 20 jaar. Voor de Public Speaking Award demonstreren jongeren hun spreekvaardigheid, bij de Young Writers Award gaat het om hun schrijfvaardigheid.

The Power of Love

Maar liefst 6 leerlingen uit één klas (IBV5) deden dit jaar mee aan de regional rounds van de Speaking Awards:

Max Budding, Jonne van Kooij, Juliëtte Hazes, Lotte Langelaar, Magalie van Exel en Suze Nijman.

Zij bereidden een speech van 5 minuten voor over een van de zes thema’s:

  1. The power of love.
  2. If time-traveling were possible, this is what I’d do.
  3. With great power comes great responsibility.
  4. Snap out of it! Social media: blessing or curse?
  5. “I’ve got nothing to hide”- The issue of privacy in relation to terrorism.
  6. The best way to predict the future is to invent it.

Alle zes leerlingen leverden een topprestatie en hoewel Jonne van kooij een jurylid zelfs tot tranen toe wist te raken, werd Suze Nijman uiteindelijk een van de twee winnaars met haar speech over het thema The Power of Love. Zij heeft daarmee een plaats in de halve finale veroverd.

De halve finale en finale vinden beide plaats op 18 april 2018 op het Deltion College in Zwolle. De Public Speaking Award en de Young Writers Award worden die dag ook uitgereikt.

De GNE Awards werden sinds 1988 georganiseerd door het Genootschap Nederland-Engeland (GNE). De Awards zijn al jaren een succes met honderden deelnemers uit heel Nederland. Nuffic neemt vanaf dit jaar het stokje over.