Het Revius brengt veel extra activiteiten onder de aandacht bij zijn leerlingen en zo ook de activiteit debatteren. Aan Engelse en Nederlandse debatten wordt uitbundig deelgenomen door de REDS en RDDS. Recent is het Revius uitgezonden naar Gorinchem voor het NK debatteren.

Verslag door Willem van der Goes (V5D)

Om dit verslag wat beter te laten overkomen zijn hier een paar standaard feitjes. Het NK debatteren  bestaat al 20 jaar en is uitgegroeid tot het grootste parlementaire debattoernooi van Nederland. Dit jaar doen 124 scholen mee aan dit event verdeeld over 3 voorrondes en een finale. Iedere school mag een team van 4 leerlingen afvaardigen. Onder leiding van Benjamin Ducheine bestond ons team uit Suze Nijman, Dunk Broers, Feike Coppens en ik. Suze en Benjamin hebben al enige ervaring door voorgaande jaren. Wij waren daarentegen nog nooit in contact geweest met dit Nederlands Kampioenschap. Dit en meer zorgde voor de nodige zenuwen.

De debatvorm was namelijk compleet nieuw voor mij. Twee teams strijden tegen elkaar onder toeziend oog van een strenge jury. Er wordt hier niet zomaar door elkaar heen geblèrd, want bij dit debat is enige structuur aanwezig. Om beurten wordt er door pro- en oppositie een speech gegeven waarin weerlegd, beargumenteerd en ontkracht wordt en vervolgens wordt er een stevig nieuw standpunt naar voren gebracht. Het team dat het beste presteerde wat betreft argumentatie en presentatie won het debat.

Dit klinkt allemaal ontzettend serieus, maar gelukkig was er ook tijd voor informeel geleuter. Om de tijd te doden, wachtend op de uitslag van de jury, werd er een ballondebat georganiseerd. De luchtballon komt een berg tegen, kan niet meer stijgen en de enige oplossing is gewicht verliezen. In een ballondebat is het de bedoeling dat debaters zich voordoen als een bekend persoon. Zij moeten de anderen ervan overtuigen dat zij zo belangrijk zijn dat zij in de ballon mogen blijven. Degene die dit het best doet wint en de rest wordt uit de ballon gekiept. Dit debat zorgde voor veel vertier onder de toeschouwers. Alles werd in de strijd gegooid om te winnen: zo werd er gerapt, gezongen en werden gebaren gemaakt die niet voor herhaling vatbaar zijn.

Veel speeches betekent veel voorbereiding. Palmolie, alcohol en asielzoekers stonden centraal als onderwerpen. In de weken voor het debat moest er veel onderzoek gedaan worden naar de onderwerpen, zodat we stevig in onze schoenen zouden staan. IJverig, nieuwsgierig, gretig en gezellig zijn we met elkaar te werk gegaan. Belangrijk was dat we als team zo goed mogelijk presteerde en dit kon alleen met een goede teamgeest en gelijke verwachtingen van elkaar.

Ons doel was niet om de finale te halen. Dat was in theorie natuurlijk wel mogelijk, maar in de praktijk wisten we dat ons o zo jonge team niet opgewassen zou zijn tegen de ervaren teams van andere scholen.

Desondanks hebben we er een geweldige middag van gemaakt. Dit kwam ook mede dankzij onze trouwe supporters die de hele dag bij ons zijn geweest. Zonder pepermuntjes en mandarijntjes van onze ‘debatmoeder’ had ik deze dag waarschijnlijk niet overleefd. Terugkijkend op een mooie ervaring kijken we ook alweer naar volgend jaar. Volgend jaar hopen we dat de oogst beter is en moet de school misschien wel een plaatsje vrij maken in de prijzenkast.

Namens het NK-team van RDDS,

Willem van der Goes, V5D