Hieronder staat het rooster voor het uitreiken van het eindrapport en het inleveren van de boeken.
Leverancier Osinga de Jong stuurt per e-mail een inleverlijst toe. Het inleveren kan in de aula.