Op dinsdag 24 september en donderdag 17 oktober organiseren we twee ouderavonden over keuzestress en prestatiedruk. Een merkwaardig fenomeen is dat scholieren zeggen steeds gelukkiger te zijn, terwijl ze ook steeds meer lijden aan angsten en depressies. Psycholoog Jean-Pierre van de Ven geeft ons meer inzicht in de relatie tussen keuzestress en prestatiedruk, twee factoren die elkaar in stand houden.

In gesprek met de zaal

Daarna gaat hij in gesprek met de zaal over vragen zoals:

  • Hoe ervaren wij de stress en druk van onze kinderen?
  • Hoe ervaren onze kinderen dit zelf?
  • Wat kunnen we doen om dit te verlichten?

Alle ouders hebben een uitnodiging gehad voor deze bijeenkomst. De twee avonden zitten inmiddels vol door alle aanmeldingen die we hebben ontvangen. Mocht u op de reservelijst willen, stuur dan even een mail naar e.vangeet@reviusdoorn.nl.