De MR is op zoek naar een vrijwillige notulist.

circa vijf vergaderingen per schooljaar

De medezeggenschapsraad van het Revius Lyceum bestaat uit twee leerlingen, twee ouders, vier docenten/ondersteuners en de rector. De MR vergadert circa vijf keer per schooljaar, altijd in de avond. Voor de verslaglegging van de vergaderingen is de MR op zoek naar een ouder van een Reviusleerling. Ben jij of ken jij deze persoon? Neem dan contact op met Barbara Bart van het directiesecretariaat via telefoonnummer 0343 – 41 21 45 of stuur een mail naar directiesecretariaat@reviusdoorn.nl.

De vergaderdata voor de rest van dit schooljaar zijn:
woensdag 20 februari
dinsdag 14 mei en
donderdag 27 juni