Goed onderwijs vormt de basis voor onze toekomst. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen doorgevoerd in het onderwijs en het kan nog beter.

Onderwijsdebat met Revius-leerlingen en Tweede Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66)

Op 20 februari wordt gedebatteerd in de aula van het Revius Lyceum over de belangrijke thema’s in het onderwijs. In dit debat kunnen de leerlingen van het debatteam van het Revius de Tweede Kamer woordvoerders van de VVD, Pieter Duisenberg en D66, Paul van Meenen,  vragen stellen over hun eigen onderwijs. Nu en in de toekomst. Het debat wordt geleid door Ilona Hofstra, een zeer ervaren journaliste en interviewer.

Dit debat is interessant voor alle ouders die de volgende vragen wel eens met hun kinderen bespreken aan de ontbijttafel:

  • Wat zijn nou eigenlijk de voor- en nadelen van het sociaal leenstelsel?
  • Zitter er niet teveel leerlingen in een klas?
  • Waarom is er een harde eis van een 6,8 voor het doorstromen van MAVO naar HAVO?
  • Is de rekentoets nou eigenlijk wel zinvol als onderdeel van het examen?

Wilt u gebruik maken van deze unieke kans om uw kennis op te vijzelen op dit gebied? Of wilt u de Tweede Kamerleden een boodschap hierover meegeven? Kom dan op 20 februari naar het Revius!

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! Alleen luisteren mag ook…

Datum:                maandag 20 februari 2017

Locatie:               Revius Lyceum Doorn  (Driebergsestraatweg 6C, 3941 ZX Doorn)

Tijdstip:               Inloop vanaf 19.00u, aanvang 19.30u, einde 21.00u

Voor:                   Iedereen die geïnteresseerd is in (de toekomst van) ons onderwijs

 

Uitnodiging en achtergrondinformatie over de debaters