een moderne, interactieve taalwedstrijd

oefenen in The Game Zone

The Big Challenge is een Engelse taalwedstrijd waar leerlingen digitaal aan meedoen. Ze hebben hiervoor gedurende het afgelopen jaar geoefend in The Game Zone. De test bevat 45 vragen m.b.t. woordenschat, grammatica, uitdrukkingen, uitspraak, tekstbegrip en cultuur. Door middel van audio fragmenten wordt luistervaardigheid getoetst. De meeste vragen worden vergezeld van plaatjes die extra context geven.

Leerlingen doen de test op school, op hun I-pad of een laptop. In Nederland vindt de wedstrijd op 28 maart plaats. Alle leerlingen ontvangen een diploma. 50% van de deelnemers ontvangt een prijs, afhankelijk van hoe de test gemaakt is, uiteraard.

Meer informatie over The Big Challenge: https://www.thebigchallenge.com/nl/