Op het Revius volgen we de voorschriften van de overheid. Wat betekent dat voor onze medewerkers en leerlingen? Dat staat hieronder. Ouders en andere externen die de school bezoeken vragen wij bij binnenkomst om via een QR-code een aantal vragen te beantwoorden. En ook voor hen zijn onderstaande regels van toepassing. Alle vragen over school en corona kunnen gesteld worden via: covid-19@reviusdoorn.nl 

Dringend advies om twee zelftest per week af te nemen

Zowel leerlingen als medewerkers ontvangen van de school iedere week twee zelftests. Deze worden thuis afgenomen. Met ingang van de toetsweek kunnen wij de zelftests niet meer klassikaal uitdelen. Leerlingen kunnen de tests afhalen bij de conciërges.

uitleg afname zelftest in het voortgezet onderwijs

Verplicht dragen mondkapje

Er geldt landelijk een verplichting tot het dragen van een mondkapje in publieke ruimten. Op school geldt voor alle aanwezigen deze plicht. Het mondkapje mag af als de docent in het lokaal dat aangeeft. Daarnaast geldt de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen en volwassenen. Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

veiligheidsrichtlijnen

De veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn leidend. Dat betekent:

 • Alle aanwezigen in het schoolgebouw dragen bij het bewegen door de school een mondkapje.
 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, tenminste 20 seconden.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Klachten en thuisblijfregels

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:

 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • bij verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk of smaak

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft.

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis.

Positief getest op Covid-19

Een positief geteste persoon mag weer uit isolatie als er 24 uur geen klachten meer zijn die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van de klachten. Zie voor verdere regels, ook voor huisgenoten: https://lci.rivm.nl/leefregels

Pauzeplekken

Er kan gepauzeerd worden op de volgende plekken:

Buiten: op het schoolterrein en in de tent

Hoofdgebouw: in de hal beneden en in de aula

Brugklaspaviljoen: in de verblijfsruimte en in de tent

Er is op het grote schoolterrein voldoende ruimte voor iedereen, ook om droog te staan of zitten. Maak er gebruik van!

Ziekmelden

Ziekmelden kan op de gebruikelijke manier door uiterlijk 7.45 uur te bellen naar 0343 – 41 21 45.

Voor het onderwijsproces is het van belang dat wij weten of het gaat om quarantaine (coronagerelateerde klachten) of niet. Het helpt ons als u bij de ziekmelding kan aangeven of het coronagerelateerde klachten zijn. Ook zijn wij graag op de hoogte van de uitslag van de test. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet zonder uitdrukkelijke toestemming gedeeld met anderen.

Ook de leerlingen die online les hebben vragen wij om zich bij ziekte ziek te melden.

Beslisboom 'thuisblijven of naar school'

De VO-Raad heeft in samenwerking met het RIVM een beslisboom ’12+ thuisblijven of naar school’ opgesteld.