Op het Revius volgen we de voorschriften van de overheid, het RIVM en het protocol ‘volledig openen voortgezet onderwijs’ van de VO-Raad. Wat betekent dat voor onze medewerkers en leerlingen? Dat staat hieronder.

Ouders en andere externen die de school bezoeken vragen wij bij binnenkomst om via een QR-code een aantal vragen te beantwoorden. En ook voor hen zijn onderstaande regels van toepassing.

Alle vragen over school en corona kunnen gesteld worden via: covid-19@reviusdoorn.nl 

Pauzeplekken

De klassen 1 t/m 3 hebben andere pauzetijden dan de klassen 4 t/m 6.

Er kan gepauzeerd worden op de volgende plekken:

Buiten: op het schoolterrein en in de tent

Hoofdgebouw: in de hal beneden en in de aula

Brugklaspaviljoen: in de verblijfsruimte en in de tent

Er is op het grote schoolterrein voldoende ruimte voor iedereen, ook om droog te staan of zitten. Maak er gebruik van!

Verplicht dragen mondkapje

Met ingang van 1 december 2020 geldt landelijk een verplichting tot het dragen van een mondkapje in publieke ruimten. Op school geldt voor alle aanwezigen bij het bewegen door de school. Het mondkapje mag af als je zit of stilstaat in het klaslokaal, op de werkplek, op de pauzeplek of buiten. Daarnaast geldt de 1,5 meter afstandsregel tussen volwassenen en tussen leerlingen en volwassenen.

Draag je het kapje niet voor jezelf, draag het dan voor die ander.

veiligheidsrichtlijnen

De veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn leidend. Dat betekent:

 • Alle aanwezigen in het schoolgebouw dragen bij het bewegen door de school een mondkapje.
 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, tenminste 20 seconden.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Klachten en thuisblijfregels

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:

 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • bij verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk of smaak

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft.

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis.

Positief getest op Covid-19

Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/de leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor verdere regels, ook voor huisgenoten: https://lci.rivm.nl/leefregels

Ziekmelden

Ziekmelden kan op de gebruikelijke manier door uiterlijk 7.45 uur te bellen naar 0343 – 41 21 45.

Voor het onderwijsproces is het van belang dat wij weten of het gaat om quarantaine (coronagerelateerde klachten) of niet. Het helpt ons als u bij de ziekmelding kan aangeven of het coronagerelateerde klachten zijn. Ook zijn wij graag op de hoogte van de uitslag van de test. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet zonder uitdrukkelijke toestemming gedeeld met anderen.

Beslisboom 'thuisblijven of naar school'

De VO-Raad heeft in samenwerking met het RIVM een beslisboom ’12+ thuisblijven of naar school’ opgesteld.