Wij zijn een ECO-team rijker! En wat is dat dan? Met het oprichten van dit team zetten we opnieuw een stapje op weg naar een duurzame school.

ECO-team

In het splinternieuwe ECO-team gaan leerlingen, van brugger tot bovenbouwer, docenten, OOP en schoolleiding samenwerken. We zijn al met meer dan tien leden en met zijn allen komen we vast en zeker tot onverwachte acties en oplossingen voor nu nog niet zo eco-vriendelijke problemen. We gaan onderzoeken welke aanpassingen aan het gebouw al zijn gedaan en of hier nog meer rendement uit te halen is. We bekijken welke ideeën uitvoerbaar zijn en op welke wijze. Behalve een duurzamer gebouw, wil het team ook nadenken over verbeteringen in de schoolomgeving en natuurlijk in het gedrag van alle “schoolbewoners”.

Andere thema’s zullen zijn: afvalvermindering, naar géén afval in de toekomst, hoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen aanboren, kunnen we het waterverbruik verminderen of misschien zelfs afvalwater hergebruiken, hoe staat het met de mobiliteit van leerlingen en personeel en kan dat misschien anders, en wat er verder nog op ons pad komt.

De grootste rol binnen het ECO-team is weggelegd voor de leerlingen: zij zijn onze toekomst. Zij bruisen van de ideeën en staan te popelen om aan de slag te gaan. School spreekt haar waardering daarvoor uit door van deelname aan het ECO-team een PLUS-activiteit te maken. Leerlingen zien hun inzet dan niet alleen terug in uitgevoerde plannen, een duurzamere school en vermeerdering van hun kennis, maar ook in de vorm van vermelding van hun deelname bij hun diploma en wellicht een certificaat. Zij kunnen dit als aanbeveling voor een vervolgopleiding gebruiken.

Rest ons nog te zeggen dat wij, het ECO-team, zich aanbevolen houdt voor nog meer goede ideeën en initiatieven of acties.