In schooljaar 2019-2020 zijn er zeven leerlingvrije dagen ingeroosterd. Deze dagen zijn ingericht als ontwikkel- dan wel studiedagen voor docenten.

Data waarop leerlingen vrij zijn

dinsdag 10 september 2019
dinsdag 8 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019 (aansluitend aan herfstvakantie)
vrijdag 29 november 2019
woensdag 11 december 2019
donderdag 16 januari 2020
dinsdag 2 juni 2020 (aansluitend aan Pinksteren)