Het Revius biedt de mogelijkheid tot het volgen van de lenteschool en/of de zomerschool.

Hieronder staat informatie over de lenteschool 2019.

De zomerschool vindt plaats van donderdag 18 t/m dinsdag 23 juli 2019. Onderaan deze pagina staat meer informatie.

Lenteschool 2019

Zomerschool 2019

De zomerschool wordt dit schooljaar georganiseerd in samenwerking met het bureau BMC en vindt plaats van donderdag 18 juli t/m dinsdag 23 juli 2019 (inclusief zaterdagmorgen 20 juli). De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die net niet overgaan maar waarvan het docententeam oordeelt dat de leerling na het volgen van één vak, het daardoor ontstane hiaat voor dit vak wegwerkt én daardoor een goede kans maakt om de eindtoets voor dit vak met minimaal een 6,0 af te sluiten, klaar is voor het volgende leerjaar. De docentenvergadering (overgangsvergadering) aan het einde van dit schooljaar bepaalt of een leerling mag deelnemen en voor welk vak.

Uitgangspunten zomerschool 2019

Om in aanmerking te komen voor de zomerschool gelden de volgende criteria:
• De leerling heeft volgens de overgangscriteria maximaal één tekortpunt teveel (gemeten aan de opleiding waarin de leerling zit).
• De overgangsvergadering besluit over toelating tot de zomerschool en bepaalt het vak (waarvoor een leerling een tekortpunt heeft). De zomerschool vindt plaats voor één vak!
• Leerlingen die deel hebben genomen aan de lenteschool kunnen niet ook deelnemen aan de zomerschool.

Een leerling of zijn/haar ouders kan geen aanspraak maken op een plaats op de zomerschool. De school draagt een leerling voor en de overgangsvergadering beslist over toelating. De leerling is bevorderd indien hij/zij de afgesproken toets aan het einde van de zomerschool haalt. Hiervoor dient de leerlingen minimaal een 6,0 te halen (5,9 betekent doubleren).
De leerling kan alleen deelnemen indien hij/zij 100% aanwezig kan zijn van donderdag 18 juli t/m dinsdag 23 juli 2019, inclusief zaterdagochtend 20 juli. Hierop zijn helaas geen uitzonderingen mogelijk.

Wanneer een leerling voorgedragen is voor de zomerschool en de overgangsvergadering heeft daar mee ingestemd dan neemt de mentor contact op met de leerling en de ouders/ verzorgers en vraagt of de leerling zal deelnemen:
• Op maandag 15 of dinsdag 16 juli worden leerlingen gebeld, afhankelijk van het moment van overgangsvergadering. De coaches van de zomerschool nemen zo spoedig mogelijk daarna contact op en maken een afspraak voor een intakegesprek op woensdag 17 juli (ouders én leerling). Op donderdag 18 juli starten de zomerschoollessen.
• De vakdocenten zorgen zo spoedig mogelijk na de vergadering voor de omschrijving van de hulpvraag (vakinhoudelijk en vaardigheden). Dit gebeurt digitaal. De organisatie van de Zomerschool (BMC) stuurt de betreffende vakdocent een link naar een invulformulier waarin de docenten de hulpvraag kunnen invullen en het oefenmateriaal kunnen toelichten. Zij zorgen ook voor boeken, proeftoetsen en ander materiaal waarmee de coaches de leerlingen kunnen gaan begeleiden.
• M.b.t. de eindtoets levert de vakdocent een toets en het correctiemodel + normering aan.

Afspraken zomerschool 2019

Bij deelname aan de zomerschool hanteren wij onderstaande afspraken. Wij gaan er vanuit dat deelnemende leerlingen zich committeren aan deze afspraken en dat ouders hiervan op de hoogte zijn.
• Wij verwachten dat leerlingen op tijd zijn en zich actief opstellen voor de zomerschool.
• Leerling is aanwezig op alle dagen van de zomerschool.
• De uitslag van de toets is bindend.
De zomerschool vindt plaats van 18 juli t/m 23 juli 2019. Ook op zaterdagochtend 20 juli vinden lessen plaats. De lessen van de zomerschool worden gegeven in de lokalen van het Revius Lyceum Doorn. Ook de afname van de toets, dinsdag aan het eind van de ochtend vindt hier plaats.
• De lestijden zijn:
o dagelijks tussen 9.00 uur en 15.00 uur
o en op zaterdag 20 juli van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Bevordering en vakken zomerschool 2019

De leerling is bevorderd als hij /zij de zomerschool afsluit met minimaal een 6,0 voor de afsluitende toets. Bij een lager cijfer (bijvoorbeeld een 5,9) doubleert de leerling.
De leerlingen worden dinsdagmiddag 23 juli, persoonlijk gebeld met de uitslag van de zomerschool.
In principe zijn er voor alle vakken student-begeleiders aanwezig m.u.v. klassieke talen. De leerling heeft de boeken voor het vak waarvoor de zomerschool wordt gevolgd nodig tijdens de zomerschool en levert daarom de boeken voor dit vak nog niet in.

Heeft u vragen over de zomerschool dan kunt u terecht bij Job Kooi via het telefoonnummer van school 0343 412145 of per mail: j.kooi@reviusdoorn.nl.