De school is van woensdag 24 juli tot en met dinsdag 27 augustus gesloten in verband met de zomervakantie.
In het geval van een calamiteit kan gemaild worden naar calamiteiten@reviusdoorn.nl.

Dit mailadres is NIET in gebruik voor vragen over schoolse zaken zoals: klasindeling, rooster etc.

Wij wensen iedereen een hele FIJNE VAKANTIE!