In de 3e aanmeldingsronde hebben wij nog plaats in de brugklassen:

–        Havo/Vwo

en

–        Nederlandstalig VWO

De aanmeldingen kunnen gedaan worden via het digitale systeem ‘onderwijstransparant’.
Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen wordt er geloot.
Voor ouders: aanmelden gaat via de basisschool/groep 8-docent.